Cedral

Cedral

Retningslinjer for personvern

(A) Denne meldingen

 

Sammendrag: Denne meldingen gjør rede for hvordan vi kan behandle dine personopplysninger. Meldingen kan bli endret eller oppdatert når som helst, så vi ber deg sjekke den regelmessig med hensyn til oppdateringer.

 

Denne meldingen er utarbeidet av Etex Nordic A/S på vegne av seg selv, sine datterselskaper og tilknyttede selskaper (samlebetegnelsen "Etex Nordic ",“ vi ", “oss” og “vår "), og er rettet mot personer utenfor vår organisasjon som vi har kontakt med, deriblant kunder, besøkende på nettstedene våre og øvrige brukere av våre produkter eller tjenester (samlebetegnelsen "deg"). Begreper som benyttes i denne meldingen er forklart i avsnitt (S) nedenfor.

 

Etex Nordic A/S står som behandlingsansvarlig når det gjelder denne meldingen. Du finner kontaktopplysninger i avsnitt (R) nedenfor.

 

Denne meldingen kan endres eller oppdateres når som helst for å gjenspeile endringer i vår praksis med hensyn til behandling av personopplysninger eller endringer i gjeldende lov. Vi oppfordrer deg til å lese denne meldingen nøye og sjekke denne siden regelmessig for å se gjennom eventuelle endringer vi måtte ha gjort i henhold til vilkårene i denne meldingen.

 

(B) Innsamling av personopplysninger

 

Sammendrag: Vi kan samle eller innhente personopplysninger om deg: Direkte fra deg (f.eks. når du kontakter oss); i løpet av vårt forhold til deg (f.eks. hvis du foretar et kjøp); når du offentliggjør dine personopplysninger (f.eks. hvis du publiserer et innlegg om oss på sosiale medier); når du besøker  nettstedene våre; når du registrerer deg for å bruke våre nettsteder, produkter eller tjenester eller når du benytter deg av innhold eller annonser fra tredjeparter på et nettsted. Vi kan også motta personopplysninger om deg fra tredjeparter (f.eks. politimyndigheter).

 

Innsamling av personopplysninger: Vi kan samle personopplysninger om deg fra følgende kilder:

 • Opplysninger som du oppgir: Vi kan innhente dine personopplysninger når du oppgir dem til oss (f.eks. når du kontakter oss per e-post, telefon eller på andre måter, eller når du gir oss visittkortet ditt).
 • Relasjonsopplysninger: Vi kan samle eller innhente dine personopplysninger i løpet av det vanlige forholdet vi har til deg (f.eks. hvis du kjøper et produkt eller en tjeneste fra oss).
 • Opplysninger som du offentliggjør: Vi kan samle eller innhente dine personopplysninger som du velger å offentliggjøre, deriblant gjennom sosiale medier (f.eks. kan vi samle inn informasjon fra din(e) profil(er) på sosiale medier hvis du publiserer et innlegg om oss).
 • Nettstedsopplysninger: Vi kan samle eller innhente dine personopplysninger når du besøker et av nettstedene våre eller bruker funksjoner eller ressurser som er tilgjengelige på eller gjennom et nettsted.
 • Registreringsopplysninger: Vi kan samle eller innhente dine personopplysninger når du bruker eller registrerer deg for å bruke noen av nettstedene, produktene eller tjenestene våre.
 • Innholds- og annonseopplysninger: Hvis du velger å benytte deg av innhold eller annonser fra tredjeparter på et nettsted, kan vi motta personopplysninger om deg fra den relevante tredjeparten.
 • Tredjepartsopplysninger: Vi kan samle eller innhente dine personopplysninger fra tredjeparter som gir dem til oss (f.eks. kredittopplysningsbyråer, politimyndigheter osv.).)

 

(C) Opprettelse av personopplysninger

 

Sammendrag: Vi kan også opprette personopplysninger om deg, for eksempel fortegnelser over din kontakt med oss og opplysninger om kjøpshistorikk.

 

Vi kan også opprette personopplysninger om deg, for eksempel fortegnelser over din kontakt med oss og opplysninger om kjøpshistorikk.

 

(D) Kategorier av personopplysninger som vi kan behandle

 

Sammendrag: Vi kan behandle: Dine personopplysninger (f.eks. navn); demografiske data (f.eks. alder); kontaktopplysninger (f.eks. adresse); fortegnelser over dine samtykker; kjøpsinformasjon; betalingsinformasjon (f.eks. fakturaadresse); informasjon om våre nettsteder (f.eks. hvilken type enhet du bruker); opplysninger om din arbeidsgiver (der det er aktuelt); informasjon om din bruk av vårt innhold eller våre annonser samt eventuelle synspunkter eller meninger som du gir oss.

 

Vi kan behandle følgende kategorier av personopplysninger om deg:

 • Personopplysninger: Fornavn, foretrukket navn
 • Demografisk informasjon: Kjønn, fødselsdato/alder, nasjonalitet, tittel og språkpreferanser.
 • Kontaktopplysninger: Korrespondanseadresse; adresse; telefonnummer; e-postadresse samt opplysninger om offentlig(e) profil(er) på sosiale medier.
 • Samtykkeregistre: Fortegnelser over eventuelle samtykker du har gitt, sammen med dato og klokkeslett, samtykkemåter og eventuell relatert informasjon (f.eks. innholdet i samtykket).
 • Kjøpsinformasjon: Fortegnelser over kjøp og priser, mottakers navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
 • Betalingsopplysninger: Fakturaposter; betalingsregistreringer; fakturaadresse; betalingsmåte; bankkontonummer eller kredittkortnummer; kortinnehavers eller kontoinnehavers navn; kort - eller kontosikkerhetsinformasjon; kortets "gyldig fra "-dato og utløpsdato; BACS-opplysninger; SWIFT-opplysninger; IBAN-opplysninger; betalt beløp; betalingsdato og registre over sjekker.
 • Data knyttet til nettstedene våre: Enhetstype; operativsystem; nettlesertype; nettleserinnstillinger; IP-adresse; språkinnstillinger; datoer og klokkeslett for tilkobling til et nettsted; brukernavn; passord; sikkerhetsinnloggingsdetaljer; bruksdata; samlet statistisk informasjon.
 • Opplysninger om arbeidsgiver: I tilfeller der du har kontakt med oss i kraft av å være medarbeider, navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse til arbeidsgiveren din, i den grad det er relevant.
 • Innholds- og annonseopplysninger: Fortegnelser over din kontakt med våre annonser og vårt innhold på nett, fortegnelser over annonser og innhold på sider som vises for deg samt all kontakt du måtte ha hatt med slikt innhold eller slike annonser (musepek, museklikk, eventuelle skjemaer som du fyller ut (deriblant ufullstendige skjemaer som ikke er sendt inn) og all interaksjon via pekeskjerm).
 • Synspunkter og meninger: Synspunkter og meninger som du velger å sende til oss eller innlegg om oss på sosiale medieplattformer.

 

(E) Rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger

 

Sammendrag: Vi kan behandle dine personopplysninger når: Du har gitt uttrykkelig forhåndssamtykke; behandlingen er nødvendig for en kontrakt mellom deg og oss; behandlingen er påkrevd i henhold til gjeldende lov; behandlingen er nødvendig for å beskytte personers viktige interesser eller i tilfeller der vi har en gyldig, berettiget interesse av behandlingen.

 

Ved behandling av dine personopplysninger i forbindelse med formålene som er beskrevet i denne meldingen, kan vi støtte oss på ett eller flere av følgende rettsgrunnlag, avhengig av omstendighetene:

 • Samtykke: Vi kan behandle dine personopplysninger når vi har innhentet ditt uttrykkelige forhåndssamtykke til behandlingen (dette rettsgrunnlaget brukes kun i forbindelse med behandling som er helt frivillig – det brukes ikke til behandling som er nødvendig eller på noen måte obligatorisk);
 • Kontraktsmessige behov: Vi kan behandle dine personopplysninger når behandlingen er nødvendig i forbindelse med en eventuell kontrakt du inngår med oss;
 • Samsvar med gjeldende lov: Vi kan behandle dine personopplysninger når behandlingen er påkrevd i henhold til gjeldende lov;
 • Viktige interesser: Vi kan behandle dine personopplysninger når behandlingen er nødvendig for å beskytte en persons viktige interesser eller
 • Berettigede interesser: Vi kan behandle dine personopplysninger når vi har en berettiget interesse av å utføre behandlingen med det formål å administrere, drive eller fremme vår virksomhet og der berettigede interesser ikke overstyres av dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter.

 

(F) Følsomme personopplysninger

 

Sammendrag: Vi gjør ikke forsøk på å samle inn eller på annen måte behandle følsomme personopplysninger om deg. I tilfeller der vi må behandle følsomme personopplysninger om deg for et berettiget formål, gjør vi det i samsvar med gjeldende lov.

Vi gjør ikke forsøk på å samle inn eller på annen måte behandle følsomme personopplysninger om deg i vår vanlige forretningsvirksomhet. Hvis det av en eller annen grunn blir nødvendig å behandle følsomme personopplysninger om deg, støtter vi oss på et av følgende rettsgrunnlag:

 

 • Samsvar med gjeldende lov: Vi kan behandle følsomme personopplysninger om deg når behandlingen er nødvendig eller tillatt i henhold til gjeldende lov (f.eks. for å overholde våre forpliktelser mht mangfoldsrapportering);
 • Oppklaring og forebygging av forbrytelser: Vi kan behandle følsomme personopplysninger om deg når behandlingen er nødvendig for å oppklare eller hindre forbrytelser (deriblant hindre svindel);
 • Etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske rettigheter: Vi kan behandle følsomme personopplysninger om deg når behandlingen er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare juridiske rettigheter; eller
 • Samtykke: Vi kan behandle følsomme personopplysninger om deg når vi, i henhold til gjeldende lov, har innhentet uttrykkelig forhåndssamtykke fra deg før behandling av de følsomme personopplysningene (dette rettsgrunnlaget brukes kun i forbindelse med behandling som er helt frivillig – det brukes ikke til behandling som er nødvendig eller på noen måte obligatorisk).

 

(G) Formål der vi kan behandle dine personopplysninger

 

Sammendrag: Vi kan behandle dine personopplysninger for følgende formål: Tilby deg produkter og tjenester; drive nettstedene våre; kommunisere med deg; administrere  IT-systemene våre; helse og sikkerhet; økonomisk styring; gjennomføre spørreundersøkelser; sørge for sikkerheten til lokalene og systemene våre; gjennomføre granskninger der det er nødvendig; overholde gjeldende lov og forbedre nettstedene, produktene og tjenestene våre.

 

Vi kan behandle dine personopplysninger for følgende formål, i henhold til gjeldende lov:

 • Levering av produkter og tjenester: Tilby deg nettstedene, produktene eller tjenestene våre; levere produkter og tjenester som du har bedt om, levere reklameartikler på forespørsel og kommunisere med deg i forbindelse med disse produktene og tjenestene.
 • Våre nettsteder: Drive og administrere nettstedene våre; tilby deg innhold; vise annonser og annen informasjon; kommunisere og ha kontakt med deg via nettstedene våre og varsle deg om endringer på nettstedene, produktene eller tjenestene.
 • Kommunikasjon: Kommunisere med deg på alle måter (deriblant per e-post, telefon, tekstmelding, sosiale medier, innlegg eller personlig) for å formidle nyheter og annen informasjon som du kan være interessert i, forutsatt at denne kommunikasjonen foregår i samsvar med gjeldende lov; vedlikeholde og oppdatere dine kontaktopplysninger der det er aktuelt og innhente ditt forhåndssamtykke der dette er påkrevd.
 • Kommunikasjon og IT-drift: Administrasjon av våre kommunikasjonssystemer, drift av IT-sikkerhetssystemer og revisjoner av IT - sikkerhet.
 • Helse og sikkerhet: Helse- og sikkerhetsvurderinger og journalføring samt overholdelse av tilknyttede juridiske forpliktelser.
 • Økonomistyring: Salg, finans, selskapsrevisjon og leverandørstyring.
 • Spørreundersøkelser: Kontakt med deg med det formål å innhente dine synspunkter på produktene og tjenestene våre.
 • Sikkerhet: Den fysiske sikkerheten i lokalene våre (deriblant besøkslogg og kameraovervåking) samt elektronisk sikkerhet (deriblant innloggingsjournaler og tilgangsopplysninger).
 • Granskninger: Påvise, granske og hindre brudd på retningslinjer, samt lovbrudd, i henhold til gjeldende lov.
 • Rettslige skritt: Etablere, utøve og forsvare juridiske rettigheter.
 • Juridisk samsvar: Overholdelse av våre juridiske og myndighetspålagte forpliktelser i henhold til gjeldende lov.
 • Forbedring av våre nettsteder, produkter og tjenester: Identifisere problemer med nettstedene, produktene eller tjenestene våre; planlegge forbedringer på nettstedene, produktene eller tjenestene og opprette nye nettsteder, produkter eller tjenester.

(H) Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

 

Sammendrag: Vi kan utlevere dine personopplysninger til: Rettsinstanser og tilsynsmyndigheter; våre eksterne rådgivere, våre behandlere; alle parter som anses nødvendige i forbindelse med rettssaker; alle parter som anses nødvendige i forbindelse med granskning, oppklaring eller forebygging av lovbrudd; en eventuell kjøper av vår virksomhet og eventuelle tredjepartsleverandører av annonser,  programtillegg eller innhold som brukes på nettstedene våre.

 

Vi kan utlevere dine personopplysninger til andre enheter i Etex-gruppen for berettigede forretningsformål (deriblant drift av nettstedene våre og levering av produkter og tjenester til deg), i samsvar med gjeldende lov. I tillegg kan vi utlevere dine personopplysninger til:

 • Rettsinstanser og tilsynsmyndigheter, på forespørsel eller for å rapportere faktiske eller mistenkte brudd på gjeldende lover eller forskrifter;
 • regnskapsførere, revisorer, advokater og andre eksterne profesjonelle rådgivere for Etex, underlagt bindende kontraktsforpliktelser med hensyn til fortrolighet;
 • tredjepartsbehandlere (f.eks. leverandører av betalingstjenester, fraktselskaper osv.) med tilhold hvor som helst i verden, i henhold til kravene som er angitt nedenfor i dette avsnittet (H);
 • alle relevante parter, politimyndigheter eller domstoler i den grad det er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare juridiske rettigheter;
 • alle relevante parter med det formål å forebygge, granske, oppklare eller rettsforfølge lovbrudd eller utstede straffer, deriblant beskytte mot og hindre trusler mot offentlig sikkerhet;
 • eventuelle relevante tredjepartsoppkjøpere hvis vi skulle selge eller overdra hele eller deler av virksomheten eller ressursene våre (deriblant ved en eventuell omorganisering, oppløsning eller likvidering og
 • alle relevante tredjepartsleverandører, der nettstedene våre benytter tredjepartsannonser, programtillegg eller innhold. Hvis du velger å benytte deg av denne typen annonser, programtillegg eller innhold, kan dine personopplysninger deles med den aktuelle tredjepartsleverandøren. Vi anbefaler at du leser gjennom denne tredjepartens retningslinjer for personvern før du benytter deg av den aktuelle annonsen, programtillegget eller innholdet.

 

Hvis vi engasjerer en tredjepart for å behandle dine personopplysninger, vil denne være underlagt bindende kontraktsforpliktelser til å: (i) Kun behandle personopplysningene i henhold til skriftlige forhåndsinstruksjoner fra oss og (ii) iverksette tiltak for å sikre at personopplysningene er fortrolige og beskyttet; i tillegg til eventuelle ytterligere krav i henhold til gjeldende lov.

 

(I) Internasjonal overføring av personopplysninger

 

Sammendrag: Vi kan overføre dine personopplysninger til mottakere i andre land. I tilfeller der vi overfører personopplysninger fra EØS til en mottaker utenfor EØS som ikke befinner seg i en fullgod jurisdiksjon, gjør vi dette på grunnlag av standard kontraktsbestemmelser.

 

På grunn av virksomhetens internasjonale karakter kan vi ha behov for å overføre dine personopplysninger innenfor Etex-konsernet og til tredjeparter som nevnt i avsnitt (H) ovenfor, i forbindelse med formålene som er beskrevet i denne meldingen. Derfor kan vi overføre dine personopplysninger til andre land med andre lover og krav til beskyttelse av data enn de som gjelder i landet der du befinner deg.

 

I tilfeller der vi overfører dine personopplysninger fra EØS-området til mottakere utenfor EØS-området som ikke befinner seg i en fullgod jurisdiksjon, gjør vi dette på grunnlag av standard kontraktsbestemmelser. Du kan be om en kopi av våre [Standard kontraktsbestemmelser] ved å bruke kontaktopplysningene i avsnitt (R) nedenfor.

 

Vær oppmerksom på at når du overfører personopplysninger direkte til en Etex-enhet utenfor EØS, er vi ikke ansvarlige for overføringen av personopplysningene. Vi vil likevel behandle dine personopplysninger fra punktet der vi mottar opplysningene, i samsvar med bestemmelsene i disse retningslinjene for personvern.

 

(J) Datasikkerhet

 

Sammendrag: Vi iverksetter hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger. Sørg for at alle personopplysninger du sender til oss, blir sendt på en forsvarlig måte.

 

Vi har iverksatt hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig destruksjon, tap, endring, uautorisert utlevering, uautorisert tilgang og andre ulovlige eller uautoriserte former for behandling, i samsvar med gjeldende lov.

 

Ettersom Internett er et åpent system, er overføring av informasjon via nettet ikke hundre prosent sikkert. Selv om vi vil iverksette alle rimelige tiltak for å beskytte personopplysningene dine, kan vi ikke garantere sikkerheten til opplysninger som overføres til oss via nettet – slik overføring skjer på egen risiko, og du er ansvarlig for å sikre at alle personopplysninger du sender til oss, blir sendt på en forsvarlig måte.

 

(K) Datanøyaktighet

 

Sammendrag: Vi tar alle rimelige skritt for å sikre at personopplysningene dine er nøyaktige og oppdaterte, og at de slettes eller korrigeres hvis vi blir oppmerksomme på unøyaktigheter.

 

Vi tar alle rimelige skritt for å sikre at:

 • personopplysninger som vi behandler om deg, er nøyaktige og holdes oppdatert; og
 • at alle personopplysninger vi behandler om deg som er unøyaktige (med tanke på formålene de behandles for), umiddelbart blir slettet eller korrigert.

 

Vi kan, når som helst, be deg om å bekrefte at personopplysningene er nøyaktige.

 

(L) Reduksjon av datamengde

 

Sammendrag: Vi tar alle rimelige skritt for å begrense mengden personopplysninger som vi behandler til det som er nødvendig.

Vi tar alle rimelige skritt for å sikre at personopplysninger om deg som vi behandler, begrenser seg til opplysninger som det er rimelig å anse nødvendige i forbindelse med formålene som er angitt i denne meldingen.

 

(M) Datalagring

 

Sammendrag: Vi tar alle rimelige skritt for å sikre at dine personopplysninger kun lagres så lenge det er behov for dem.

 

Vi tar alle rimelige skritt for å sikre at dine personopplysninger kun behandles i den minimumsperioden som er nødvendig for formålene som er angitt i  denne meldingen.

 

Kriteriene for å bestemme hvor lenge vi vil beholde dine personopplysninger er som følger: Vi vil lagre kopier av dine personopplysninger i en form som kun tillater identifisering så lenge det er nødvendig i forbindelse med formålene som er beskrevet i denne meldingen, med mindre gjeldende lov krever at de lagres lengre. Vi kan lagre dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare eventuelle juridiske rettigheter.

 

(N) Dine juridiske rettigheter

 

Sammendrag: I henhold til gjeldende lov kan du ha en rekke rettigheter, deriblant: Retten til ikke å oppgi personopplysninger til oss, retten til tilgang til dine personopplysninger; retten til å be om at unøyaktigheter blir korrigert;  retten til å be om sletting eller begrensninger i behandlingen av dine personopplysninger; retten til å komme med innvendinger mot behandlingen av dine personopplysninger; retten til å få dine personopplysninger overført til en annen behandlingsansvarlig; retten til å trekke tilbake samtykke og retten til å klage til Datatilsynet. Vi kan kreve legitimasjon før vi kan gjøre disse rettighetene gjeldende.

 

I henhold til gjeldende lov kan du ha en rekke rettigheter i forbindelse med behandlingen av dine relevante personopplysninger, deriblant:

 • Retten til ikke å oppgi personopplysninger til oss (merk imidlertid at det kan medføre at du ikke vil kunne dra full nytte av nettstedene, produktene og tjenestene våre – for eksempel vil vi kanskje ikke være i stand til å behandle ordrene dine uten de nødvendige opplysningene);
 • retten til å be om tilgang til, eller få kopier av, dine relevante personopplysninger, sammen med informasjon vedrørende karakteren, behandlingen og utleveringen av de relevante personopplysningene;
 • retten til å be om at eventuelle unøyaktigheter i dine relevante personopplysninger blir korrigert;
 • retten til å be om, på berettiget grunnlag:

sletting av dine relevante personopplysninger eller

begrensninger i behandlingen av dine relevante personopplysninger;

 • retten til å komme med innvendinger mot, på berettiget grunnlag, behandlingen av dine relevante personopplysninger av oss eller på våre vegne;
 • retten til å få visse relevante personopplysninger overført til en annen behandlingsansvarlig, i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, i den grad det er hensiktsmessig;
 • når vi behandler dine relevante personopplysninger på bakgrunn av samtykke fra deg, retten til å trekke tilbake samtykket (merk at slik tilbaketrekking ikke påvirker lovligheten av behandling som skjer før datoen vi mottar varsel om slik tilbaketrekking og ikke hindrer behandlingen av dine personopplysninger i henhold til andre tilgjengelige rettsgrunnlag); og
 • retten til å klage til Datatilsynet vedørende behandlingen av dine relevante personopplysninger av oss eller på våre vegne.

 

Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.

 

Til å utøve en eller flere av disse rettighetene eller stille spørsmål om disse rettighetene eller andre bestemmelser i denne meldingen, eventuelt vår behandling av dine personopplysninger, ber vi deg bruke kontaktopplysningene i avsnitt (R) nedenfor. Merk at:

 • vi kan kreve legitimasjon fra deg før vi kan gjøre disse rettighetene gjeldende og
 • hvis forespørselen krever tilleggsfakta (f.eks. en avgjørelse om hvorvidt en behandling ikke er i samsvar med gjeldende lov), vil vi undersøke forespørselen din innen rimelig tid før vi bestemmer hvilke tiltak som skal iverksettes.

 

(O) Informasjonskapsler og lignende teknologier

 

Sammendrag: Vi kan behandle dine personopplysninger ved å plassere eller lese informasjonskapsler og lignende teknologier. Du finner mer informasjon i våre retningslinjer for informasjonskapsler.

 

Når du besøker et nettsted, kan vi plassere informasjonskapsler på enheten din eller lese informasjonskapsler som allerede er lagret på enheten din, forutsatt at du har gitt samtykke der det kreves i henhold til gjeldende lov. Vi bruker informasjonskapsler til å registrere informasjon om enheten din, nettleseren din og, i noen tilfeller, dine preferanser og surfevaner. Vi kan behandle dine personopplysninger ved hjelp av informasjonskapsler og lignende teknologi, i samsvar med våre retningslinjer for informasjonskapsler.

 

(P) Vilkår for bruk

 

Sammendrag: Våre vilkår og betingelser styrer all bruk av nettstedene våre.

 

All bruk av våre nettsteder, produkter eller tjenester er underlagt våre vilkår og betingelser. Vi anbefaler at du ser gjennom vilkårene for bruk regelmessig, slik at du er oppmerksom på eventuelle endringer vi foretar fra tid til annen.

 

(Q) Direkte markedsføring

 

Sammendrag: Vi kan behandle dine personopplysninger for å kontakte deg med informasjon om produkter eller tjenester som kan være av interesse for deg. Du kan når som helst avregistrere deg kostnadsfritt.

 

Vi kan behandle dine personopplysninger for å kontakte deg per e-post, telefon, direktereklame eller andre kommunikasjonsformater for å gi deg informasjon om produkter eller tjenester som kan være av interesse for deg. Hvis vi leverer produkter eller tjenester til deg, kan vi sende deg informasjon om våre produkter eller tjenester, kommende kampanjer og annen informasjon som kan være av interesse for deg, ved hjelp av kontaktopplysningene du har oppgitt til oss og alltid i samsvar med gjeldende lov.

 

Du kan når som helst avregistrere deg fra vår e-postliste ved å klikke på avregistreringslenken som finnes i all kampanje-e-post vi sender ut. Når du har avregistrert deg, vil vi ikke sende deg mer reklame per e-post,  men vi kan fortsette å kontakte deg i den grad det er nødvendig for å kunne tilby produkter eller tjenester som du har bedt om.

 

(R) Kontaktopplysninger

 

Sammendrag: Du kan kontakte oss per post, telefon, e-post eller ved å bruke kontaktskjemaet på nett.

 

Har du kommentarer, spørsmål eller andre ting du ønsker å ta opp i forbindelse med informasjonen i denne meldingen, eventuelt andre spørsmål knyttet til behandlingen av personopplysninger utført av oss eller på våre vegne, ber vi deg kontakte:

 

Personvernombudet

Etex Nordic

Hästvägen 4A

SV -212 35 Malmö

etexnordic-se@etexgroup.com 

 

(S) Definisjoner

 

 • “Fullgod jurisdiksjon” er en jurisdiksjon som ifølge EU-kommisjonen gir et tlfredsstillende beskyttelsesnivå for personopplysninger.

 

 • Informasjonskapsel (“Cookie”) er en liten fil som plasseres på enheten din når du besøker et nettsted (deriblant nettstedene våre). I denne meldingen omfatter en henvisning til en "informasjonskapsel" analoge teknologier som skjulte sporingsbilder og blanke GIF-er.

 

 • “Behandlingsansvarlig” betyr den enheten som bestemmer hvordan og hvorfor personopplysninger skal behandles. I mange jurisdiksjoner har den behandlingsansvarlige hovedansvaret for å overholde gjeldende personvernlover.

 

 • “Datatilsynet” betyr en uavhengig offentlig myndighet som har som lovbestemt oppgave å føre tilsyn med at gjeldende personvernlover blir fulgt.

 

 • “EØS” betyr det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

 

 • “Personopplysninger” betyr informasjon som handler om en enkeltperson, eller som en enkeltperson direkte eller indirekte kan identifiseres på bakgrunn av, særlig ved henvisning til en identifikator som et navn, et identifikasjonsnummer, stedsdata, en nettbasert identifikator eller til en eller flere faktorer som er spesifikke for personens fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.
 • “Behandle", "Behandling" eller “Behandlet” betyr alt som gjøres med personopplysninger, enten på automatisk eller annen måte, for eksempel innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpassing eller endring, gjenfinning, konsultasjon, bruk, videreformidling via overføring, spredning eller annen tilgjengeliggjøring, gruppering eller sammenstilling, begrensning, sletting eller destruksjon.

 

 • “Databehandler” betyr en person eller enhet som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig (som ikke er medarbeidere hos behandlingsansvarlig).

 

 • “Aktuelle personopplysninger” betyr personopplysninger som vi er behandlingsansvarlig for. Det omfatter ikke personopplysninger som vi ikke er behandlingsansvarlig for.

 

 • “Følsomme personopplysninger” betyr personopplysninger om rase eller etnisitet, politiske oppfatninger, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmedlemskap, fysisk eller mental helse, seksuell legning, eventuelle faktiske eller påståtte lovbrudd eller straffer, fødselsnummer eller annen informasjon som kan betraktes som følsom i henhold til gjeldende lov.

 

 • “Standard kontraktsbestemmelser” betyr maloverføringsklausuler som er tatt i bruk av EU-kommisjonen eller tatt i bruk av Datatilsynet og godkjent av EU-kommisjonen.

 

 • “Nettsted” betyr alle nettsteder som drives eller vedlikeholdes av oss eller på vegne av oss.