Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

(A) Jelen közlemény

Adatvédelmi alapelvek

Összesített információ: Ez a Közlemény ismerteti, hogyan dolgozhatjuk fel az Ön Személyes adatait. Ezt a Közleményt időről időre módosíthatjuk vagy frissíthetjük, ezért kérjük, rendszeresen ellenőrizze, hogy van-e frissítés. Ezt a Közleményt az Europanels Overseas NV adja ki saját nevében, leányvállalatainak és affiliate személyek nevében (együttesen „EPO”, "mi", "nekünk" és "miénk"), és szervezeten kívüli egyéneknek szól, akikkel kapcsolatba lépünk, ideértve az ügyfeleket, a webhelyek látogatóit és a termékek vagy szolgáltatások más felhasználóit (együttesen: „Ön”). Az ebben a Közleményben használt fogalmakat az alábbi (S) szakasz ismerteti. E Közlemény alkalmazásában az Europanels Overseas NV Ltd az Adatkezelő. A kapcsolattartási adatokat az alábbi (R) szakasz tartalmazza. Ezt a Közleményt időről időre módosíthatjuk vagy frissíthetjük, hogy tükrözze a Személyes Adatok Feldolgozására vonatkozó gyakorlatunkban bekövetkezett változásokat vagy az alkalmazandó jogszabályokat. Javasoljuk, hogy olvassa el figyelmesen ezt a Közleményt, és rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt, hogy áttekintse a jelen Közlemény Feltételeivel összhangban esetlegesen végrehajtott változtatásokat.

(B) Személyes adatok gyűjtése

Összesített információ: Személyes adatokat gyűjthetünk vagy kaphatunk Önről: közvetlenül Öntől (például amikor kapcsolatba lép velünk);az Önnel fennálló kapcsolatunk során (például vásárlása esetén); amikor Ön a Személyes adatait a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi (például ha nyílt publikációt tesz közzé rólunk a közösségi médiában); amikor meglátogatja webhelyeinket; amikor regisztrál valamely webhelyünk, termékünk vagy szolgáltatásunk használatához; vagy amikor kapcsolatba lép harmadik féltől származó tartalommal vagy reklámmal webhelyünkön. Személyes adatait harmadik felektől is megkaphatjuk (például, bűnüldöző hatóságoktól). Személyes adatok gyűjtése: A következő forrásokból gyűjthetünk Önről Személyes adatokat:
• az Ön által megadott adatok: akkor kaphatjuk meg Személyes adatait, amikor Ön megadja nekünk (például amikor e-mailen vagy telefonon felveszi velünk a kapcsolatot, vagy más módon, vagy ha megadja nekünk névjegykártyáját).
• Kapcsolati adatok: Személyes adatait gyűjthetjük vagy megszerezhetjük az Önnel fennálló kapcsolatunk általános folyamatában (pl. Ha terméket vagy szolgáltatást vásárol tőlünk).
• Ön által közzétett adatok: összegyűjthetjük vagy megszerezhetjük az Ön Személyes adatait, amelyeket kifejezetten a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tesz, többek között a közösségi hálózatokon keresztül (például az Ön (Önök) profiljából(jukból) információkat gyűjthetünk a közösségi hálózatokon, ha nyílt publikációt tesz rólunk).
• Webhelyadatok: összegyűjthetjük vagy megszerezhetjük az Ön Személyes adatait, amikor ellátogat valamelyik webhelyünkre, vagy használja a webhelyen vagy azon keresztül elérhető funkciókat vagy forrásokat.
• Regisztrációs adatok: összegyűjthetjük vagy megszerezhetjük Személyes adatait, amikor bármely Webhelyt, terméket vagy szolgáltatást használ, vagy regisztrál annak használatához.
• Tartalmi és hirdetési információk: Ha úgy dönt, hogy kapcsolatba lép a weboldalon található bármely féltől származó tartalommal vagy reklámmal kapcsolatban, akkor az illető harmadik féltől Személyes adatokat kaphatunk Önről.
• Harmadik féltől származó információk: Az Ön Személyes adatait összegyűjthetjük vagy megszerezhetjük harmadik felektől, akik azokat nekünk szolgáltatják (például hitelhivataloktól; bűnüldöző szervek stb.).

(C) Személyes adatok létrehozása
Összesített információ: Személyes információkat is létrehozhatunk Önről, például a velünk való kapcsolattartás nyilvántartásait, valamint a vásárlási előzményekkel kapcsolatos információkat. Személyes információkat is létrehozhatunk Önről, például a velünk való kapcsolattartás nyilvántartásait, valamint a vásárlási előzményekkel kapcsolatos információkat.

(D) Személyes adatok kategóriái, amelyeket feldolgozhatunk
Összesített információ: Feldolgozhatjuk: Az Ön Személyes adatait (például a nevét); demográfiai információt (például az Ön életkorát); elérhetőségeit (például az Ön címét); hozzájárulásainak nyilvántartását; vásárlási információkat; fizetési adatokat (például a számlák továbbításának címét); információkat Webhelyeinkről (például az Ön által használt eszköz típusát); információt az Ön munkáltatójáról (megfelelő esetekben); információt a tartalommal vagy reklámmal való interakciójáról; valamint az Ön által nekünk nyújtott bármilyen nézőpontot vagy véleményt.
Az Ön Személyes adatainak alábbi kategóriáit dolgozhatjuk fel:
• Személyes adatokat tartalmazó információk: keresztnév (nevek); preferált név.
• Demográfiai információk: nem; születési idő / életkor; állampolgárság; üdvözlés formái; valamint a nyelvi preferenciák.
• Elérhetőségek: levelezési cím; cím; telefonszám; email cím; és a nyilvános közösségi média profilja részletei.
• Engedélyezési nyilvántartás: az esetlegesen megadott hozzájárulásainak nyilvántartása, ideértve a dátumot és az időt, a hozzájárulás módját, valamint az ehhez kapcsolódó információkat (például a hozzájárulás tárgyát).
• Vásárlás részletei: a vásárlások és az árak nyilvántartása; címzett neve, címe, telefonszáma és e-mail címe.
• Fizetési adatok: számla nyilvántartások; fizetési nyilvántartások; számlázási cím; fizetési mód; bankszámlaszám vagy hitelkártya szám; kártyatulajdonos vagy számlatulajdonos neve; kártya vagy számla biztonsági adatai; kártya érvényességi ideje; és a kártya lejárati dátuma; BACS részletek; SWIFT részletek; IBAN adatok; végösszeg; fizetés nap; és a csekkek nyilvántartása.
• Webhelyeinkre vonatkozó adatok: eszköz típusa; operációs rendszer; böngésző típusa; böngésző beállításai; IP-cím; nyelvi beállítások; a Webhelyhez való csatlakozás dátumai és időpontjai; felhasználónév; jelszó; biztonsági bejelentkezési adatok; használati adatok; összesített statisztikai információ.
• Munkáltatói információk: ha munkavállalóként kapcsolatba lép velünk, a munkáltató neve, címe, telefonszáma és e-mail címe, amennyire releváns.
• Tartalmi és reklám adatok: online reklámmal és tartalommal való interakciók nyilvántartásai, az Ön számára megjelenített oldalakon megjelenített reklámok és tartalmak nyilvántartásai, valamint az esetleges interakciók az ilyen tartalommal vagy reklámmal (beleértve az egérmutató rávezetésének helyeit, az egérkattintásokat, az összes kitöltött űrlapot (beleértve a be nem küldött üres űrlapokat és az érintőképernyővel folytatott interakciókat).
• Nézőpontok és vélemények: bármilyen nézőpont és vélemény, amelyet úgy dönt, hogy nekünk küld, vagy nyilvánosan közzétesz rólunk a közösségi média platformon.

(E) A Személyes adatok feldolgozásának jogalapja
Összesített információ: Az Ön Személyes adatait feldolgozhatjuk, ha: Ön előzetes, kifejezett hozzájárulását megadta; feldolgozásra van szükség a köztünk és Ön közötti szerződés megkötéséhez; a feldolgozást az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban kell elvégezni; a feldolgozás szükséges valamely természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében; vagy ha érvényes jogos érdekünk fűződik a feldolgozáshoz. Amikor az Ön Személyes adatait az e Közleményben meghatározott célokkal összhangban dolgozzuk fel, a körülményektől függően az alábbi jogalapokra támaszkodhatunk:
• beleegyezés: Az Ön személyes adatait akkor dolgozhatjuk fel, ha előzetes, kifejezett hozzájárulását szereztünk meg Öntől a feldolgozáshoz (ezt a jogalapot kizárólag a teljesen önkéntes feldolgozáshoz használják - nem használják fel olyan adatkezeléshez, amely bármilyen módon szükséges vagy kötelező);
• szerződéses szükségesség: Az Ön személyes adatait akkor dolgozhatjuk fel, ha a feldolgozás szükséges minden olyan szerződéshez kapcsolódóan, amelyet velünk köthet;
• az alkalmazandó jogszabályok betartása: Személyes adatait feldolgozhatjuk, ha a feldolgozást az alkalmazandó jogszabályok megkövetelik;
• létfontosságú érdekek: Akkor dolgozhatjuk fel személyes adatait, ha a feldolgozás szükséges valamely személy létfontosságú érdekeinek védelméhez; vagy
• jogos érdekek: Az Ön személyes adatait akkor dolgozhatjuk fel, ha jogos érdekünk van a feldolgozás elvégzésére üzleti tevékenységünk irányítása, működtetése vagy előmozdítása céljából, és a jelenlegi jogos érdek elsőbbséget élvez az Ön érdekeivel, alapvető jogaival vagy szabadságaival szemben.

(F) Bizalmas Személyes adatok
Összesített információ: Nem törekszünk Bizalmas Személyes adatainak gyűjtésére vagy más módon történő feldolgozására. Ha a Bizalmas Személyes adatait törvényes célokból kell feldolgozni, akkor az ilyen feldolgozást az alkalmazandó törvényeknek megfelelően végezzük. Nem törekszünk Bizalmas Személyes adatainak gyűjtésére vagy más módon történő feldolgozására szokásos üzleti tevékenységeink során. Azokban az esetekben, amikor bármilyen okból szükségessé válik Bizalmas Személyes adatainak feldolgozása, az alábbi jogalapok egyikére támaszkodunk:
• az alkalmazandó jog betartása: Bizalmas Személyes adatait feldolgozhatjuk, ha a feldolgozást az alkalmazandó jogszabályok megkövetelik vagy megengedik (például a kollíziós jelentési kötelezettségeink betartása érdekében);
• bűncselekmények felderítése és megelőzése: a Bizalmas Személyes adatait feldolgozhatjuk, ha a bűncselekmények felderítéséhez vagy megelőzéséhez szükséges a feldolgozás (beleértve a csalások megelőzését is);
• törvényes jogok megalapozása, gyakorlása vagy védelme: a Bizalmas Személyes adatait feldolgozhatjuk, ha a feldolgozás a törvényes jogok megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges; vagy
• beleegyezés: Az Ön Bizalmas Személyes adatait akkor dolgozhatjuk fel, ha a törvényeknek megfelelően a Bizalmas Személyes adatok feldolgozása előtt megszereztük az Ön előzetes kifejezett hozzájárulását (ezt a jogalapot kizárólag a teljes önkéntes adatkezeléshez használják - nem használják fel a feldolgozáshoz, amely mindenképpen szükséges vagy kötelező).


(G) Célok, amelyek számára feldolgozhatjuk az Ön Személyes adatait
Összesített információ: Az Ön Személyes adatait a következő célokra dolgozhatjuk fel: termékek és szolgáltatások biztosítása az Ön számára; Webhelyeink kezelése; kommunikáció Önnel; IT-rendszereink kezelése; egészség és biztonság biztosítása; pénzügyi menedzsment; felmérések készítése; helyiségeink és rendszereink biztonságának biztosítása; szükség esetén nyomozások elvégzése; az alkalmazandó jogszabályok betartása; valamint Webhelyeink, termékeink és szolgáltatásaink fejlesztésére.
Az alkalmazandó törvényeknek megfelelően az alábbi célokra dolgozhatjuk fel Személyes adatait:
• termékek és szolgáltatások nyújtása az Ön számára: Webhelyek, termékek vagy szolgáltatások biztosítása az Ön számára; az Ön által igényelt termékek és szolgáltatások biztosítása; promóciós cikkek biztosítása az Ön kérésére; valamint kommunikáció Önnel ezekkel a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban.
• Webhelyeink: Webhelyeink használata és kezelése; tartalom biztosítása az Ön számára; reklám és egyéb információk megjelenítése az Ön számára; kommunikáció és interakció Önnel Webhelyeinken keresztül; valamint értesítést küldünk Önnek bármilyen Webhelyünkkel, termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos változásokról.
• kommunikáció: bármilyen módon (beleértve e-mailen, telefonon, szöveges üzeneteken, közösségi médián, postai úton vagy személyesen) történő kommunikáció hírüzenetekkel és egyéb információkkal kapcsolatban, amelyek érdekelhetik Önt, feltéve, hogy ezeket az üzeneteket az alkalmazandó jogszabályok betartása mellet kézbesítik Önnek; elérhetőségeinek mentése és frissítése, ha szükséges; valamint a részvételi előzetes beleegyezés megszerzése, ha szükséges.
• kommunikáció és informatikai műveletek: kommunikációs rendszereink kezelése; IT biztonsági rendszerek üzemeltetése; és informatikai biztonsági auditok.
Egészség és biztonság: egészségügyi és biztonsági értékelések és nyilvántartás; és a kapcsolódó jogi kötelezettségek betartása.
• Pénzügyi irányítás: értékesítés; finanszírozás; vállalati könyvvizsgálat; valamint beszállítói menedzsment.
• Felmérések: kapcsolatfelvétel Önnel annak érdekében, hogy véleményét szerezzük meg termékeinkről és szolgáltatásainkról.
• Biztonság: helyiségeink fizikai biztonsága (ideértve a helyiségeink látogatásainak feljegyzését, valamint a CCTV felvételeket); és elektronikus biztonság (ideértve a bejelentkezési nyilvántartásokat és a hozzáférési adatokat).
• Nyomozások: szabálysértések és bűncselekmények felderítése, kivizsgálása és megelőzése, az alkalmazandó joggal összhangban.
• Bírósági eljárás: a törvényes jogok megállapítása, gyakorlása és védelme.
• Jogi megfelelés: az alkalmazandó törvények szerinti jogi és szabályozási kötelezettségeink betartása.
• Webhelyeink, termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése: a Webhelyeinkkel, termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos problémák azonosítása; Webhelyeink, termékeink vagy szolgáltatásaink fejlesztéseinek tervezése; és új webhelyek, termékek vagy szolgáltatások létrehozása.

(H) Személyes adatok átadása harmadik felek számára
Összesített információ: Személyes adatait a következőkhöz tehetjük közzé: igazságügyi és szabályozó hatóságok; külső tanácsadóinknak; adatfeldolgozóinknak; bármelyik félnek, ha szükséges, bírósági eljárásokkal összefüggésben; bármelyik félnek, ha szükséges, bűncselekmények kivizsgálásához, felderítéséhez vagy megelőzéséhez; üzletünk bármely vásárlója számára; és a Webhelyünkön használt reklámhirdetések, plug-inek vagy tartalmak harmadik fél szolgáltatói számára.
A Személyes adatait az Etex vállalatcsoport más jogi személyei számára is közölhetjük törvényes üzleti célokból (ideértve a Webhelyek üzemeltetését, valamint az Ön számára termékek és szolgáltatások nyújtását), az alkalmazandó törvényekkel összhangban. Ezenkívül felfedhetjük Személyes adatait a következőknek:
• az igazságügyi és szabályozó hatóságoknak kérésre, valamint törvények vagy rendeletek tényleges vagy feltételezett megsértésének bejelentése céljából;
• könyvelők, könyvvizsgálók, ügyvédek és az Etex vállalatcsoport egyéb külső szakmai tanácsadóinak, akikre a szerződéses titoktartási kötelezettségek vonatkoznak;
• harmadik fél adatfeldolgozóinak (például fizetési szolgáltatóknak, szállító társaságoknak stb.) amelyek a világ bármely pontján találhatók, az alábbi (H) szakaszban meghatározott követelményekre is figyelemmel;
• bármely érintett félnek, bűnüldöző hatóságnak vagy bíróságnak, amennyiben az ilyen nyilvánosságra hozatal szükséges a törvényes jogok megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez;
• bármely érintett fél számára bűncselekmények megelőzése, kivizsgálása, felderítése vagy üldözése céljából, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából, ideértve a közbiztonságot fenyegető veszélyeket is;
• bármely releváns harmadik fél megszerző (i) számára, abban az esetben, ha üzleti tevékenységünk vagy eszközeink egészét vagy bármely részét eladjuk vagy átruházzuk (ideértve az átszervezést, megszűnést vagy felszámolás esetén is); valamint
• bármely releváns harmadik fél szolgáltatója számára, abban az esetben, ha webhelyeink harmadik fél reklámját, plugin-jait vagy tartalmát használják. Ha úgy dönt, hogy bármilyen reklámmal, plugin-nal vagy tartalommal lép kapcsolatba, akkor Személyes adatai továbbadhatók a megfelelő harmadik fél szolgáltatójának. Javasoljuk, hogy ismerkedjen meg ezen harmadik fél adatvédelmi irányelveivel, mielőtt interakcióba lépne annak reklámjával, plugin-jával vagy tartalmával.
Ha harmadik személy Adatfeldolgozóját vonjuk be Személyes adatainak feldolgozásához, az Adatfeldolgozónak kötelező szerződéses kötelezettségekkel rendelkeznie: (i) a Személyes Adatok feldolgozására kizárólag az előzetes írásbeli utasításunk szerint; és (ii) intézkedéseket foganatosít a Személyes adatok titkosságának és biztonságának védelme érdekében; az alkalmazandó joggal összhangban lévő bármely további követelménnyel együtt.

(I) Személyes adatok nemzetközi továbbítása
Összesített információ: Személyes adatait továbbíthatjuk más országok címzettjeinek. Amikor a Személyes adatokat az EGT-n belül olyan EGT-n kívüli címzetteknek továbbítjuk, amely nem tartozik a megfelelő joghatóság alá, akkor ezt az átadást az Általános szerződéses feltételeink alapján hajtjuk végre.
Üzletünk nemzetközi jellege miatt előfordulhat, hogy Személyes adatait az Etex vállalatcsoporton belül és harmadik feleknek kell átadnunk, a fenti (H) szakaszban meghatározottak szerint, az e Közleményben meghatározott célokkal összefüggésben. Emiatt továbbíthatjuk Személyes adatait olyan országokba, amelyek eltérő törvényekkel és adatvédelmi előírásokkal rendelkeznek, mint amelyek az Ön országában érvényesek.
Amikor az Ön Személyes adatait az EGT-n belül olyan EGT-n kívüli címzetteknek továbbítjuk, amelyekre nem vonatkozik a megfelelő joghatóság, akkor ezt az átadást a szokásos szerződéses záradékok alapján végezzük. Az (R) szakaszban megadott kapcsolattartási adatokon keresztül kérheti az [Általános Szerződési Feltételek] másolatát.
Felhívjuk figyelmét, hogy amikor Személyes adatait közvetlenül az EGT-n kívül alapított Etex vállalatcsoport jogi személyének továbbítja, nem vállalunk felelősséget az Ön Személyes adatainak ilyen továbbításáért. Ennek ellenére a Személyes adatait - ezen Adatvédelmi politika rendelkezéseivel összhangban - feldolgozzuk attól a ponttól kezdve, amikor ezeket az adatokat megkapjuk.

(J) Adatbiztonság
Összesített információ: Megfelelő műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmazunk az Ön Személyes adatainak védelme érdekében. Kérjük, ellenőrizze, hogy minden nekünk küldött Személyes adatot biztonságosan küld-e el.
Megfelelő műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket hajtottunk végre, amelyek célja az Ön Személyes adatainak védelme a véletlen vagy törvénytelen megsemmisüléstől, elvesztéstől, megváltoztatástól, jogosulatlan közzétételtől, illetéktelen hozzáféréstől, valamint a törvénytelen vagy illetéktelen adatkezelési formáktól az alkalmazandó törvényeknek megfelelően.
Mivel az Internet egy nyitott rendszer, az információ továbbítása az Шnterneten nem teljesen biztonságos. Annak ellenére, hogy vállaljuk, hogy minden ésszerű intézkedést megteszünk az Ön Személyes adatainak védelme érdekében, nem garantálhatjuk az Interneten keresztül nekünk továbbított adatainak biztonságát - az ilyen továbbítás a saját felelősségére történik, és Ön a felelős annak biztosításáért, hogy minden nekünk küldött Személyes adatot biztonságosan küldjön el.
(K) Az adatok pontossága
Összesített információ: Minden ésszerű lépést megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy Személyes adatai pontosak és naprakészek legyenek, és törlésre vagy kijavításra kerüljenek, ha pontatlanságokra derül fény.
Minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy:
• az Ön Személyes adatai, amelyeket feldolgozunk, pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; valamint
• az Ön Személyes adatait, amelyeket feldolgozunk, és amelyek pontatlanok (figyelembe véve a feldolgozás céljait), azonnal törölték vagy kijavították.
Időről időre kérhetjük Önt, hogy erősítse meg Személyes adatainak pontosságát.
(L) Az adatok minimalizálása
Összesített információ: Minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy korlátozzuk a szükséges Személyes adatainak mennyiségét, amelyeket feldolgozunk.
Minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy az Ön Személyes adatai, amelyeket feldolgozunk, azokra a Személyes adatokra korlátozódjanak, amelyek ésszerűen szükségesek az e Közleményben meghatározott célokkal kapcsolatban.
(M) Adattárolás
Összesített információ: Minden ésszerű lépést megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy az Ön Személyes adatait csak a szükséges ideig megőrizzük.
Minden ésszerű lépést megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy az Ön Személyes adatait csak az ezen Közleményben meghatározott célok eléréséhez szükséges minimális ideig dolgozzuk fel.
Az Ön Személyes adatainak megőrzésének időtartamára vonatkozó kritériumok a következők:
az Ön Személyes adatainak másolatát olyan formában tároljuk, amely lehetővé teszi az azonosítást csak addig, amíg az e Közleményben meghatározott célokhoz szükséges, kivéve, ha az alkalmazandó törvény hosszabb megőrzési időszakot ír elő. Úgyszintén, megőrizhetjük az Ön Személyes adatait bármilyen, a törvényes jogok létrehozásához, gyakorlásához vagy megvédéséhez szükséges időtartamig.

(N) Az Ön törvényes jogai
Összesített információ: Az alkalmazandó törvényeknek megfelelően számos joggal rendelkezhet, ideértve: a jogot, hogy ne adja meg nekünk Személyes adatait; az Ön Személyes adataihoz való hozzáférés joga; a pontatlanságok kijavításának joga; az Ön Személyes adatainak törlésének vagy feldolgozásuk korlátozásának joga; az Ön Személyes adatainak feldolgozása elleni tiltakozás joga; az Ön Személyes adatainak egy másik adatkezelőhöz történő továbbításának joga; a hozzájárulás visszavonásának joga; valamint a panaszok benyújtásának joga az adatvédelmi hatóságnál. A jogok érvényesítéséhez szükség lehet az Ön azonosító adatai igazolására.
Az alkalmazandó jogszabályok értelmében számos joggal rendelkezhet az Ön Releváns Személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban, ideértve a következőket:
• Joga van, hogy ne adja meg Személyes adatait számunkra (kérjük, vegye figyelembe, hogy nem biztos, hogy Webhelyünk, termékeink vagy szolgáltatásaink teljes előnyeit nyújthatjuk Önnek, ha nem adja meg nekünk Személyes adatait - például előfordulhat, hogy nem tudjuk feldolgozni megrendeléseit a szükséges részletek nélkül);
• joga van kérni az Ön Releváns Személyes adataihoz a hozzáférést, vagy azok másolatait, a vonatkozó Személyes adatok jellegére, feldolgozására és közzétételére vonatkozó információkkal együtt;
• az Ön Releváns Személyes adatai pontatlanságának kijavításának joga;
• joga van a törvényes indokok alapján követelni:
o az Ön Releváns Személyes adatai törlését; vagy
o az Ön Releváns Személyes adatai feldolgozásának korlátozását;
• joga van törvényes indokok alapján kifogásolni az Ön Releváns Személyes adatai feldolgozását a mi részünkről vagy a mi nevünkben;
• joga van egyes Releváns Személyes adatok továbbítására egy másik Adatkezelőhöz, strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban, az alkalmazandó mértékben;
• amennyiben az Ön hozzájárulása alapján feldolgozzuk az Ön Releváns Személyes adatait, e hozzájárulása visszavonásának joga (megjegyezve, hogy az ilyen visszavonás nem érinti az ilyen visszavonásról szóló értesítés kézhezvételét megelőzően végzett minden adatfeldolgozás jogszerűségét, és nem akadályozza meg az Ön Személyes adatainak feldolgozását más rendelkezésre álló jogalapokra támaszkodva); és
• panaszok benyújtásának joga az Adatvédelmi Hatóságnál az Ön Releváns Személyes adatainak a mi általunk vagy a mi nevünkben történő feldolgozása kapcsán. Ez nem érinti az Ön törvényes jogait.
E jogok közül egynek vagy többnek a gyakorlása, illetve a jelen Közlemény bármely más rendelkezésével vagy az Ön Személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos kérdés felvetése érdekében kérjük, használja az alábbi (R) szakaszban megadott kapcsolattartási adatokat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy:
• e jogok érvényesítése előtt szükség lehet személyazonosságának igazolására; valamint
• ha a kérelme további tények megállapítását igényli (például annak meghatározása, hogy valamely feldolgozás nem felel meg az alkalmazandó jogszabályoknak), akkor a lehető leghamarabb megvizsgáljuk kérését, mielőtt eldöntenénk, hogy milyen intézkedést kell tenni.
(O) Cookie-k (Sütik) és hasonló technológiák
Összesített információ: A Személyes adatait cookie-k és hasonló technológiák elhelyezésével vagy elolvasásával dolgozhatjuk fel. További információkért olvassa el a cookie-kra vonatkozó irányelveinket. Amikor meglátogat egy Webhelyt, cookie-kat helyezhetünk el készülékére, vagy elolvashatjuk a készüléken már található cookie-kat, feltéve, hogy szükség esetén mindig megkapjuk az Ön hozzájárulását az alkalmazandó törvényeknek megfelelően. A cookie-kat az Ön készülékéről, böngészőjéről és bizonyos esetekben a preferenciáiról és a böngészési szokásairól szóló információk rögzítésére használjuk. A Személyes adatait cookie-k és hasonló technológiák útján dolgozhatjuk fel, a cookie-politikánknak megfelelően.

(P) Használati feltételek
Összesített információ: Általános Szerződési Feltételeink szabályozzák Webhelyeink minden felhasználását. Webhelyeink, termékeink vagy szolgáltatásaink minden felhasználására az Általános Szerződési Feltételeink vonatkoznak. Javasoljuk, hogy rendszeresen vizsgálja felül Használati feltételeinket, hogy ellenőrizze az esetleges változásokat, amelyeket időnként elvégezhetünk.

(Q) Direkt marketing
Összesített információ: Feldolgozhatjuk az Ön személyes adatait, hogy kapcsolatba léphessünk Önnel az Ön számára érdekes termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos információkkal. Bármikor ingyen leiratkozhat.
Az Ön Személyes adatait feldolgozhatjuk annak érdekében, hogy e-mailben, telefonon, közvetlen levélben vagy más kommunikációs formátumban kapcsolatba lépjünk Önnel, hogy információkat szolgáljunk az Ön számára érdekes termékekről vagy szolgáltatásokról. Ha termékeket vagy szolgáltatásokat nyújtunk Önnek, információkat küldhetünk Önnek termékeinkről vagy szolgáltatásainkról, a közelgő promóciókról és egyéb, az Ön számára érdekes információkról, az Ön által megadott elérhetőségek felhasználásával, mindig az alkalmazandó törvények betartásával.
Bármikor leiratkozhat a promóciós e-mail listánkról:
• egyszerűen kattintson az leiratkozás linkre, amelyet minden elküldött promóciós e-mail tartalmaz. Miután leiratkozott, nem küldünk további promóciós e-maileket, de továbbra is kapcsolatba léphetünk Önnel a kért termékek vagy szolgáltatások céljaihoz szükséges mértékben.
• Vagy bármikor frissítheti a kapcsolattartási preferenciákat a mi kapcsolattartási preferencia felkeresésével.

(R) Kapcsolattartási adatok
Összesített információ: Felveheti velünk a kapcsolatot postai úton, telefonon, e-mailben vagy az online kapcsolatfelvételi űrlap használatával.
Ha bármilyen észrevétele, kérdése vagy kételye lenne az ezen Közleményben szereplő információkkal kapcsolatban, vagy bármilyen más, a Személyes adatok feldolgozására vonatkozó kérdéssel kapcsolatban, amelyet mi általunk vagy a mi nevünkben van elvégezve, kérjük, vegye fel a kapcsolatot:
Az adatvédelmi tisztviselővel
Europanels Overseas NV
Bormstraat 24
2830 Tisselt (Willebroek)
Belgium

(S) Definíciók
• „Megfelelő joghatóság”: olyan joghatóság, amelyet az Európai Bizottság hivatalosan kijelölt a Személyes adatok megfelelő szintű védelmére.
• „Cookie”: egy kis fájl, amelyet a készülékére helyeznek, amikor meglátogat egy weboldalt (beleértve a mi Webhelyeinket is). Ebben a Közleményben a „cookie”-ra történő hivatkozás magában foglalja az analóg technológiákat, például a webjelzőket és az üres GIF-eket.
• „Adatkezelő”: az a jogi személy, amely eldönti, hogy a Személyes adatokat hogyan és miként dolgozzák fel. Számos joghatóságban az Adatkezelőnek van elsődleges felelőssége az alkalmazandó adatvédelmi törvények betartásáért.
• „Adatvédelmi Hatóság”: független állami hatóság, amelynek jogi feladata az alkalmazandó adatvédelmi törvények betartásának felügyelete.
• „EGT”: az Európai Gazdasági Térség.
• „Személyes adatok”: olyan információ, amely bármely egyénre vonatkozik, vagy amelyből bármelyik személy közvetlenül vagy közvetetten azonosítható, különösen olyan azonosítóra hivatkozva, mint például név, azonosító szám, helymeghatározási adatok, online azonosító, vagy az egyén fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására jellemző egy vagy több tényező.
• „Folyamat”, „Feldolgozás” vagy „Feldolgozott”: minden olyan művelet, amit bármilyen Személyes adattal elvégeznek, akár automatizált eszközökkel, akár nem, például gyűjtés, nyilvántartás, szervezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, visszakeresés, konzultáció, felhasználás, valamint átadás, továbbítás, terjesztés vagy más módon elérhetővé tétel, helyesbítés vagy kombinálás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.
• „Adatfeldolgozó”: minden olyan személy vagy szervezet, amely az Adatkezelő nevében dolgozza fel a Személyes adatokat (az Adatkezelő alkalmazottai kivételével).
• „Releváns Személyes adatok”: Személyes adatok, amelyek tekintetében az Adatkezelő vagyunk. A kifejezés nem foglalja magában kifejezetten azokat a Személyes adatokat, amelyeknek mi nem vagyunk az Adatkezelője.
• „Bizalmas Személyes adatok”: a faji vagy etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre, a vallási vagy filozófiai meggyőződésre, a szakszervezeti tagságra, a fizikai vagy mentális egészségre, a szexuális életre, a tényleges vagy állítólagos bűncselekményekre vagy büntetésekre, az nemzeti azonosító számra vagy bármilyen egyéb információra vonatkozó információ, amelyet az alkalmazandó jog értelmében bizalmasnak lehet tekinteni.
• „Általános szerződéses feltételek”: az Európai Bizottság által elfogadott, vagy az Adatvédelmi Hatóság által elfogadott és az Európai Bizottság által jóváhagyott sablonos adattovábbítási feltételek.
• „Webhely”: minden olyan webhely, amelyet mi általunk vagy a mi nevünkben van üzemeltetve vagy karbantartva.