Cedral

Cedral

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

(A)Denne meddelelse

 

 Opsummering: Denne meddelelse forklarer, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger. Denne meddelelse kan blive ændret eller opdateret fra tid til anden, så tjek den jævnligt for opdateringer.

 Denne meddelelse er udsendt af Etex Nordic A/S på vegne af os selv, vores datterselskaber og associerede selskaber (samlet kaldet "Etex Nordic", "vi", "os" og "vores") og henvender sig til personer uden for vores organisation, som vi interagerer med, herunder kunder, besøgende på vores websites og andre brugere af vores produkter eller tjenester (samlet kaldet "dig"). Definerede termer, der anvendes i denne meddelelse, er forklaret i afsnit (S) nedenfor.

 

I denne meddelelse er Etex Nordic A/S den dataansvarlige. Kontaktoplysninger findes i afsnit (R) nedenfor.

 

Denne meddelelse kan blive ændret eller opdateret fra tid til anden for at afspejle ændringer i vores praksis med hensyn til behandling af personlige oplysninger eller ændringer i gældende lovgivning. Vi opfordrer dig til at læse denne meddelelse omhyggeligt og til regelmæssigt at kontrollere denne side for at se eventuelle ændringer, som vi måtte foretage i overensstemmelse med betingelserne i denne meddelelse.

 

(B) Indsamling af personlige oplysninger

 

Opsummering: Vi kan indsamle eller indhente personlige oplysninger om dig: Direkte fra dig (f.eks. hvor du kontakter os), i forbindelse med vores forhold til dig (f.eks. hvis du foretager et køb), når du offentliggør dine personlige oplysninger (f.eks. hvis du offentliggør noget på sociale medier), når du besøger vores websites, når du registrerer dig for at bruge vores websites, produkter eller tjenester, eller når du interagerer med tredjeparts indhold eller reklamer på et website. Vi kan også modtage personlige oplysninger om dig fra tredjeparter (f.eks. retshåndhævende myndigheder).

 

Indsamling af personlige oplysninger: Vi kan indsamle personlige oplysninger om dig fra følgende kilder:

 • Oplysninger, du afgiver: Vi kan indhente dine personlige oplysninger, når du giver dem til os (f.eks. hvor du kontakter os via e-mail eller telefon eller på anden måde, eller når du giver os dit visitkort).
 • Relationsdata: Vi kan indsamle eller indhente dine personlige oplysninger i forbindelse med vores forhold til dig (f.eks. hvis du køber et produkt eller en tjeneste hos os).
 • Oplysninger, du offentliggør: Vi kan indsamle eller indhente dine personlige oplysninger, som du vælger at offentliggøre, inklusive via sociale medier (f.eks. kan vi indsamle oplysninger fra din(e) profil(er) på sociale medier, hvis du offentliggør et opslag om os).
 • Site data: Vi kan indsamle eller indhente dine personlige oplysninger, når du besøger et af vores websites eller bruger funktioner eller ressourcer, der er tilgængelige på eller via et website.
 • Registreringsoplysninger: Vi kan indsamle eller indhente dine personlige oplysninger, når du bruger eller registrerer dig til at bruge nogen af vores websites, produkter eller tjenester.
 • Indhold og reklameinformation: Hvis du vælger at interagere med tredjepartsindhold eller reklamer på et website, kan vi modtage personlige oplysninger om dig fra den relevante tredjepart.
 • Tredjepartsinformation: Vi kan indsamle eller indhente dine personlige oplysninger fra tredjeparter, som videregiver dem til os (f.eks. kreditoplysningsbureauer, retshåndhævende myndigheder osv.)

 

(C) Oprettelse af personlige oplysninger

 

Opsummering: Vi kan også oprette personlige oplysninger om dig, såsom optegnelser over dine interaktioner med os, og oplysninger om din købshistorik.

 

Vi kan også oprette personlige oplysninger om dig, såsom optegnelser over dine interaktioner med os, og oplysninger om din købshistorik.

 

(D) Kategorier af personlige oplysninger, som vi kan behandle

 

Opsummering: Vi kan behandle: Dine personlige oplysninger (f.eks. dit navn), demografiske oplysninger (f.eks. din alder), dine kontaktoplysninger (f.eks. din adresse), registreringer af dine samtykker, købsoplysninger, betalingsoplysninger (f.eks. din faktureringsadresse), oplysninger om vores websites (f.eks. den type enhed, du bruger), oplysninger om din arbejdsgiver (hvor det er relevant), oplysninger om din interaktion med vores indhold eller annoncering og eventuelle synspunkter eller meninger, du giver os.

 

Vi kan behandle følgende kategorier af personlige oplysninger om dig:

 • Personlige oplysninger: navn(e), foretrukket navn
 • Demografiske oplysninger: køn, fødselsdato/alder, nationalitet, indledende hilsen, titel og sprogpræferencer.
 • Kontaktoplysninger: kontaktadresse, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og oplysninger om din(e) offentlige profiler på de sociale medier.
 • Samtykkeoptegnelser: Optegnelser over eventuelle samtykker, du måtte have afgivet, sammen med dato og tidspunkt for samtykkets afgivelse og eventuelle relaterede oplysninger (f.eks. samtykkets genstand).
 • Købsoplysninger: registrering af køb og priser; modtagers navn, adresse, kontakttelefonnummer og e-mailadresse.
 • Betalingsoplysninger: fakturaer, betalinger, faktureringsadresse, betalingsmetode, bankkontonummer eller kreditkortnummer, kortindehaver eller kontoindehavers navn, kort- eller kontosikkerhedsoplysninger, kortets 'gyldig fra'-dato og kortets udløbsdato, BACS-oplysninger, SWIFT-oplysninger, IBAN-oplysninger, betalingsbeløb, betalingsdato og registreringer af checks.
 • Data vedrørende vores websites: enhedstype, operativsystem, browsertype, browserindstillinger, IP-adresse, sprogindstillinger, datoer og tidspunkter for besøg på et website, brugernavn, adgangskode, sikkerhedsloginoplysninger, brugsdata, aggregerede statistiske oplysninger.
 • Arbejdsgiveroplysninger: Hvis du interagerer med os som medarbejder, navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på din arbejdsgiver, i det omfang det er relevant.
 • Indhold og reklamedata: Optegnelser over dine interaktioner med vores online annoncering og indhold, optegnelser over annoncer og indhold, der vises på sider, du har fået vist, og enhver interaktion, du måtte have haft med sådant indhold eller sådan annoncering (herunder mouseover, museklik, alle formularer, du udfylder (herunder ufuldstændige formularer, der ikke er indsendt) og interaktioner med berøringsskærm).
 • Holdninger og meninger: Alle synspunkter og meninger, som du vælger at sende til os, eller som du offentliggør om os på sociale medier.

 

(E) Lovgrundlag for behandling af personlige oplysninger

 

Opsummering: Vi kan behandle dine personlige oplysninger, hvor: Du har givet dit forudgående, udtrykkelige samtykke, behandlingen er nødvendig for en kontrakt mellem dig og os, behandlingen er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, behandlingen er nødvendig for at beskytte en persons vitale interesser, eller hvor vi har en gyldig legitim interesse i behandlingen.

 

I forbindelse med behandlingen af dine personlige oplysninger med de formål, der er anført i denne meddelelse, kan vi basere os på et eller flere af følgende retsgrundlag, afhængigt af omstændighederne:

 • Samtykke: Vi kan behandle dine personlige oplysninger, hvis vi har indhentet dit forudgående, udtrykkelige samtykke til behandlingen (dette retsgrundlag bruges kun i forbindelse med behandling, der er helt frivillig, og ikke til behandling, der er nødvendig eller obligatorisk på nogen måde);
 • Kontraktmæssig nødvendighed: Vi kan behandle dine personlige oplysninger, hvor behandlingen er nødvendig i forbindelse med enhver kontrakt, du måtte indgå med os;
 • Overholdelse af gældende lovgivning: Vi kan behandle dine personlige oplysninger, hvor behandlingen er påkrævet i henhold til gældende lovgivning;
 • Vitale interesser: Vi kan behandle dine personlige oplysninger, hvor behandlingen er nødvendig for at beskytte en persons vitale interesser; eller
 • Legitime interesser: Vi kan behandle dine personlige oplysninger, hvis vi har en legitim interesse i at udføre behandlingen med det formål at administrere, drive eller fremme vores virksomhed, og hvis legitime interesser ikke tilsidesættes af dine interesser, grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder.

 

(F) Følsomme personlige oplysninger

 

Opsummering: Vi forsøger ikke at indsamle eller på anden måde behandle dine følsomme personlige oplysninger. Hvis vi har brug for at behandle dine følsomme personoplysninger til et legitimt formål, gør vi det i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Vi forsøger ikke at indsamle eller på anden måde behandle dine følsomme personlige oplysninger som led i vores almindelige forretningsdrift. Hvis det af en eller anden grund bliver nødvendigt at behandle dine følsomme personoplysninger, baserer vi os på et af følgende retsgrundlag:

 

 • Overholdelse af gældende lovgivning: Vi kan behandle dine følsomme personlige oplysninger, hvor behandlingen er påkrævet eller tilladt i henhold til gældende lovgivning (f.eks. for at overholde vores forpligtelser til rapportering af mangfoldighed);
 • Opklaring og forebyggelse af kriminalitet: Vi kan behandle dine følsomme personlige oplysninger, hvor behandlingen er nødvendig for at opklare eller forhindre kriminalitet (herunder forebyggelse af bedrageri);
 • Etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske rettigheder: Vi kan behandle dine følsomme personlige oplysninger, hvor behandlingen er nødvendig for at etablere, udøve eller forsvare juridiske rettigheder; eller
 • Samtykke: Vi kan behandle dine følsomme personlige oplysninger, hvor vi i overensstemmelse med gældende lovgivning har indhentet dit forudgående, udtrykkelige samtykke, inden vi behandler dine følsomme personlige oplysninger (dette retsgrundlag anvendes kun i forbindelse med behandling, der er helt frivillig – det anvendes ikke til behandling, der på nogen måde er nødvendig eller obligatorisk).

 

(G) Formål, hvortil vi kan behandle dine personlige oplysninger

 

Opsummering: Vi kan behandle dine personlige oplysninger til følgende formål: Levere produkter og tjenester til dig, drive vores websites, kommunikere med dig, administrere vores IT-systemer, sundhed og sikkerhed, økonomisk ledelse, gennemføre undersøgelser, sørge for sikkerheden i vores lokaler og systemer, foretage undersøgelser, hvor det er nødvendigt, overholde gældende lovgivning og forbedre vores websites, produkter og tjenester.

 

Vi kan behandle dine personlige oplysninger til følgende formål i henhold til gældende lovgivning:

 • Levering af produkter og tjenester til dig: Levering af vores websites, produkter eller tjenester til dig, levering af produkter og tjenester til dig, som du har anmodet om, levering af reklameartikler på din anmodning og kommunikation med dig i forbindelse med disse produkter og tjenester.
 • Vores websites: Drive og administrere vores websites, levere indhold til dig, vise dig reklamer og andre oplysninger, kommunikere og interagere med dig via vores websites og underrette dig om ændringer af vores websites, vores produkter eller vores tjenester.
 • Kommunikation: Kommunikation med dig via alle kanaler (herunder via e-mail, telefon, sms, sociale medier, post eller personligt) nyheder og andre oplysninger, som du måtte være interesseret i, forudsat at sådanne meddelelser gives til dig i overensstemmelse med gældende lovgivning, vedligeholdelse og opdatering af dine kontaktoplysninger, hvor det er relevant, og indhentning af dit forudgående samtykke, hvor det er påkrævet.
 • Kommunikation og IT-drift: Styring af vores kommunikationssystemer, drift af IT-sikkerhedssystemer og IT-sikkerhedsaudits.
 • Sundhed og sikkerhed: Sundheds- og sikkerhedsvurderinger og journalføring samt overholdelse af relaterede juridiske forpligtelser.
 • Økonomistyring: Salg, økonomi, virksomhedsrevision og leverandørstyring.
 • Undersøgelser: At komme i kontakt med dig med henblik på at få din mening om vores produkter og tjenester.
 • Sikkerhed: Fysisk sikkerhed i vores lokaler (herunder registreringer af besøg i vores lokaler og optagelser fra overvågningsudstyr) og elektronisk sikkerhed (herunder loginoptagelser og adgangsoplysninger).
 • Undersøgelser: Opdagelse, efterforskning og forebyggelse af overtrædelser af politikker og strafbare forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning.
 • Retssager: Etablering, udøvelse og forsvar af juridiske rettigheder.
 • Juridisk overholdelse: Overholdelse af vores juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser i henhold til gældende lovgivning.
 • Forbedring af vores websites, produkter og tjenester: Identifikation af problemer med vores websites, vores produkter eller vores tjenester, planlægning af forbedringer af vores websites, vores produkter eller vores tjenester og oprettelse af nye websites, produkter eller tjenester.

 

(H) Videregivelse af personlige oplysninger til tredjeparter

 

Opsummering: Vi kan videregive dine personlige oplysninger til juridiske og lovgivningsmæssige myndigheder, vores eksterne rådgivere, vores behandlere, enhver part, der måtte være nødvendig i forbindelse med retssager, enhver part, der måtte være nødvendig for at efterforske, opdage eller forhindre kriminelle handlinger, enhver køber af vores virksomhed og enhver tredjepartsudbyder af reklamer, plugins eller indhold, der anvendes på vores websites.

 

Vi kan videregive dine personlige oplysninger til andre enheder inden for Etex-koncernen til legitime forretningsformål (herunder drift af vores websites og levering af produkter og tjenester til dig) i overensstemmelse med gældende lovgivning. Derudover kan vi videregive dine personlige oplysninger til:

 • juridiske og regulerende myndigheder på anmodning eller med det formål at indberette enhver faktisk eller formodet overtrædelse af gældende lovgivning eller bestemmelser;
 • regnskabsførere, revisorer, advokater og andre eksterne professionelle rådgivere for Etex, som er underlagt bindende kontraktlige fortrolighedsforpligtelser,
 • tredjepartsbehandlere (såsom leverandører af betalingstjenester, rederier osv.), der er placeret hvor som helst i verden, med forbehold for de krav, der er anført nedenfor i dette afsnit (H);
 • enhver relevant part, retshåndhævende myndighed eller domstol, i det omfang det er nødvendigt for at etablere, udøve eller forsvare juridiske rettigheder
 • enhver relevant part med henblik på forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af strafbare handlinger eller strafferetlige sanktioner, herunder sikring mod og forebyggelse af trusler mod den offentlige sikkerhed
 • relevant(e) tredjepartserhverver(e) i tilfælde af, at vi sælger eller overfører hele eller en relevant del af vores forretning eller aktiver (herunder i tilfælde af en omstrukturering, opløsning eller likvidation), og
 • relevant(e) tredjepartsudbyder(e), hvor vores websites bruger tredjepartsannoncering, -plugins eller -indhold. Hvis du vælger at interagere med sådanne reklamer, plugins eller indhold, kan dine personlige oplysninger blive delt med den relevante tredjepartsudbyder. Vi anbefaler, at du gennemlæser tredjeparts politik om beskyttelse af personlige oplysninger, før du interagerer med virksomhedens reklamer, plugins eller indhold.

 

Hvis vi antager en tredjepartsdatabehandler til at behandle dine personlige oplysninger, er databehandleren underlagt bindende kontraktlige forpligtelser til: (i) kun at behandle personlige oplysningerne i overensstemmelse med vores forudgående skriftlige instruktioner, og (ii) at anvende foranstaltninger til at beskytte fortroligheden og sikkerheden af de personlige oplysningerne samt eventuelle yderligere krav i henhold til gældende lovgivning.

 

(I) International overførsel af personlige oplysninger

 

Opsummering: Vi kan overføre dine personlige oplysninger til modtagere i andre lande. Hvis vi overfører personlige oplysninger fra EØS til en modtager uden for EØS, som ikke befinder sig i en tilstrækkelig jurisdiktion, gør vi det på grundlag af standardkontraktbestemmelser.

 

På grund af den internationale karakter af vores virksomhed kan det være nødvendigt at overføre dine personlige oplysninger inden for Etex-koncernen og til tredjeparter som anført i afsnit (H) ovenfor i forbindelse med de formål, der er anført i denne meddelelse. Derfor kan vi overføre dine personlige oplysninger til andre lande, som kan have andre love og krav til overholdelse af databeskyttelse end dem, der gælder i det land, hvor du befinder dig.

 

Hvis vi overfører dine personlige oplysninger fra EØS til modtagere uden for EØS, som ikke befinder sig i en tilstrækkelig jurisdiktion, gør vi det på grundlag af standardkontraktbestemmelser. Du kan anmode om en kopi af vores [standardkontraktbestemmelser] via kontaktoplysningerne i afsnit (R) nedenfor.

 

Bemærk, at når du overfører personlige oplysninger direkte til en Etex-enhed, der er etableret uden for EØS, er vi ikke ansvarlige for denne overførsel af dine personlige oplysninger. Vi vil dog behandle dine personlige oplysninger fra det tidspunkt, hvor vi modtager dem, i overensstemmelse med bestemmelserne i denne privatlivspolitik.

 

(J) Datasikkerhed

 

Opsummering: Vi implementerer passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine personlige oplysninger. Sørg for, at alle personlige oplysninger, som du sender til os, bliver sendt sikkert.

 

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er designet til at beskytte dine personlige oplysninger mod hændelig eller ulovlig destruktion, tab, ændring, uautoriseret videregivelse, uautoriseret adgang og andre ulovlige eller uautoriserede former for behandling i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Da internettet er et åbent system, er overførslen af oplysninger via internettet ikke helt sikker. Selvom vi vil implementere alle rimelige foranstaltninger for at beskytte dine personlige data, kan vi ikke garantere sikkerheden af dine data, der overføres til os via internettet – en sådan overførsel sker på egen risiko, og du er ansvarlig for at sikre, at alle personlige oplysninger, du sender til os, sendes sikkert.

 

(K) Datanøjagtighed

 

Opsummering: Vi træffer alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at dine personlige oplysninger holdes nøjagtige og opdaterede og slettes eller rettes, hvis vi bliver opmærksomme på unøjagtigheder.

 

Vi tager alle rimelige skridt for at sikre, at:

 • dine personlige oplysninger, som vi behandler, er nøjagtige og om nødvendigt ajourførte; og
 • alle dine personlige oplysninger, som vi behandler, og som er unøjagtige (under hensyntagen til de formål, hvortil de behandles), slettes eller rettes omgående.

 

Fra tid til anden kan vi bede dig om at bekræfte nøjagtigheden af dine personlige oplysninger.

 

(L) Dataminimering

 

Opsummering: Vi tager alle rimelige skridt for at begrænse mængden af dine personlige oplysninger, som vi behandler, til det nødvendige.

 

Vi tager alle rimelige skridt for at sikre, at dine personlige oplysninger, som vi behandler, er begrænset til de personlige oplysninger, der med rimelighed er nødvendige i forbindelse med de formål, der er anført i denne meddelelse.

 

(M) Opbevaring af data

 

Opsummering: Vi tager alle rimelige skridt for at sikre, at dine personlige oplysninger kun opbevares, så længe de er nødvendige.

 

Vi tager alle rimelige skridt for at sikre, at dine personlige oplysninger kun behandles i den minimumsperiode, der er nødvendig til de formål, der er angivet i denne meddelelse.

 

Kriterierne for, hvor længe vi opbevarer dine personlige oplysninger, er som følger: Vi opbevarer kopier af dine personlige oplysninger i en form, der kun tillader identifikation, så længe det er nødvendigt i forbindelse med de formål, der er anført i denne meddelelse, medmindre gældende lovgivning kræver en længere opbevaringsperiode. Vi kan i særdeleshed opbevare dine personlige oplysninger i den periode, der er nødvendig for at etablere, udøve eller forsvare juridiske rettigheder.

 

(N) Dine juridiske rettigheder

 

Opsummering: I henhold til gældende lovgivning kan du have en række rettigheder, herunder: Retten til ikke at videregive dine personlige oplysninger til os, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger, retten til at anmode om berigtigelse af unøjagtigheder, retten til at anmode om sletning eller begrænsning af behandlingen af dine personlige oplysninger, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger, retten til at få dine personlige oplysninger overført til en anden dataansvarlig, retten til at trække dit samtykke tilbage og retten til at indgive klager til databeskyttelsesmyndighederne. Vi kan kræve bevis for din identitet, før vi kan effektuere disse rettigheder.

 

I henhold til gældende lovgivning kan du have en række rettigheder vedrørende behandlingen af dine relevante personlige oplysninger, herunder:

 • Retten til ikke at videregive dine personlige oplysninger til os (bemærk dog, at vi muligvis ikke kan sikre dig det fulde udbytte af vores websites, vores produkter eller vores tjenester, hvis du ikke giver os dine personlige oplysninger – f.eks. kan vi muligvis ikke behandle dine ordrer uden de nødvendige oplysninger);
 • Retten til at anmode om adgang til eller kopiering af dine relevante personlige oplysninger sammen med oplysninger om arten, behandlingen og videregivelsen af disse relevante personlige oplysninger;
 • Retten til at anmode om berigtigelse af eventuelle unøjagtigheder i dine relevante personlige oplysninger;
 • Retten til, af legitime grunde, at anmode om:

o sletning af dine relevante personlige oplysninger; eller

o begrænsning af behandlingen af dine relevante personlige oplysninger;

 • Retten til, af legitime grunde, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine relevante personlige oplysninger eller på vegne af os;
 • Retten til at få overført visse relevante personlige oplysninger til en anden dataansvarlig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, i det omfang, det er relevant;
 • hvor vi behandler dine relevante personlige oplysninger på grundlag af dit samtykke, retten til at tilbagekalde dit samtykke (bemærk, at en sådan tilbagekaldelse ikke påvirker lovligheden af nogen behandling, der er foretaget før den dato, hvor vi modtager meddelelse om en sådan tilbagekaldelse, og ikke forhindrer behandling af dine personlige oplysninger i tillid til andre tilgængelige retsgrundlag); og
 • Retten til at indgive klager til en databeskyttelsesmyndighed vedrørende behandlingen af dine relevante personlige oplysninger hos os eller på vegne af os.

 

Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.

 

For at udøve en eller flere af disse rettigheder eller stille spørgsmål om disse rettigheder eller andre bestemmelser i denne meddelelse eller om vores behandling af dine personlige oplysninger bedes du bruge kontaktoplysningerne i afsnit (R) nedenfor. Bemærk, at:

 • vi kan kræve bevis for din identitet, før vi kan effektuere disse rettigheder; og
 • hvis din anmodning kræver yderligere oplysninger (f.eks. en afgørelse om, hvorvidt nogen behandling er i strid med gældende lovgivning), undersøger vi din anmodning inden for rimelig tid, før vi beslutter, hvad der skal gøres.

 

(O) Cookies og lignende teknologier

 

Opsummering: Vi kan behandle dine personlige oplysninger ved at placere eller læse cookies og lignende teknologier. Du kan finde flere oplysninger i vores cookiepolitik.

 

Når du besøger et website, kan vi placere cookies på din enhed eller læse cookies, der allerede findes på din enhed, under forudsætning af, at vi altid indhenter dit samtykke, hvor det er påkrævet, i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi bruger cookies til at registrere oplysninger om din enhed, din browser og i nogle tilfælde dine præferencer og browservaner. Vi kan behandle dine personlige oplysninger via cookies og lignende teknologier i overensstemmelse med vores cookiepolitik.

 

(P) Brugsbetingelser

 

Opsummering: Vores vilkår og betingelser gælder for al brug af vores websites.

Al brug af vores websites, vores produkter eller vores tjenester er underlagt vores vilkår og betingelser. Vi anbefaler, at du gennemgår vores vilkår og betingelser for brug regelmæssigt for at se eventuelle ændringer, vi måtte foretage fra tid til anden.

 

(Q) Direct Marketing

 

Opsummering: Vi kan behandle dine personlige oplysninger for at kontakte dig med oplysninger om produkter eller tjenester, der kan være af interesse for dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

 

Vi kan behandle dine personlige oplysninger for at kontakte dig via e-mail, telefon, direct mail eller andre kommunikationsformater for at give dig oplysninger om produkter eller tjenester, der kan være af interesse for dig. Hvis vi leverer produkter eller tjenester til dig, kan vi sende oplysninger til dig vedrørende vores produkter eller tjenester, kommende kampagner og andre oplysninger, der kan være af interesse for dig, ved hjælp af de kontaktoplysninger, du har givet os, og altid i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Du kan til enhver tid afmelde dig fra vores kampagne-e-mailliste ved at klikke på afmeldingslinket i alle kampagnemails, vi sender. Når du har afmeldt dig, sender vi dig ikke yderligere kampagnemails, men vi vil muligvis fortsætte med at kontakte dig i det omfang, det er nødvendigt med henblik på de produkter eller tjenester, du har anmodet om.

 

(R) Kontaktoplysninger

 

Opsummering: Du kan kontakte os via post, telefon, e-mail eller ved at bruge vores online kontaktformular. Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller bekymringer vedrørende nogle af oplysningerne i denne meddelelse eller andre spørgsmål vedrørende behandlingen af personlige oplysninger, der udføres af os eller på vegne af os, bedes du kontakte:

 

Etex Nordic A/S

Hästvägen 4A

SV-212 35 Malmø

etexnordic-se@etexgroup.com 

 

(S) Definitioner.

 

 • "Tilstrækkelig jurisdiktion" er en jurisdiktion, der formelt er udpeget af Europa-Kommissionen til at yde et passende niveau af beskyttelse af personlige oplysninger.

 

 • "Cookie" betyder en lille fil, der placeres på din enhed, når du besøger et website (herunder vores websites). I denne meddelelse omfatter en henvisning til en "cookie" analoge teknologier såsom web beacons og clear GIFs.

 

 • "Dataansvarlig" betyder den enhed, der afgør, hvordan og hvorfor personlige oplysninger behandles. I mange retskredse har den dataansvarlige primært ansvaret for at overholde gældende databeskyttelseslovgivning.

 

 • "Databeskyttelsesmyndighed" betyder en uafhængig offentlig myndighed, der har til opgave at føre tilsyn med overholdelsen af gældende databeskyttelseslovgivning.

 

 • "EØS" betyder Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

 

 • "Personlige oplysninger" betyder oplysninger om en person, eller hvoraf en person er direkte eller indirekte identificerbar, især ved henvisning til en identifikator såsom et navn, et identifikationsnummer, placeringsdata, en online-identifikator eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for den pågældende persons fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

 

 • "Behandling", "behandler" eller "behandlet" betyder alt, hvad der sker med personlige oplysninger, uanset om det sker automatisk eller ej, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, konsultation, brug, videregivelse ved transmission, udbredelse eller på anden måde tilgængeliggørelse, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller destruktion.

 

 • "Databehandler" betyder enhver person eller enhed, der behandler personlige oplysninger på vegne af den dataansvarlige (bortset fra den dataansvarliges medarbejdere).

 

 • "Relevante personlige oplysninger" betyder personlige oplysninger, som vi er dataansvarlige for. De omfatter udtrykkeligt ikke personlige oplysninger, som vi ikke er den dataansvarlige for.

 

 • "Følsomme personlige oplysninger" betyder personlige oplysninger om race eller etnicitet, politiske holdninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningsmedlemskab, fysisk eller mental sundhed, seksualliv, alle faktiske eller påståede strafbare handlinger eller straffe, nationalt identifikationsnummer eller enhver anden information, der anses for at være følsom i henhold til gældende lovgivning.

 

 • "Standardkontraktbestemmelser" betyder skabelonoverførselsklausuler, der er vedtaget af Europa-Kommissionen eller vedtaget af en databeskyttelsesmyndighed og godkendt af Europa-Kommissionen.

 

 • "Website" betyder ethvert website, der drives eller vedligeholdes af os eller på vegne af os.