Політика конфіденційності

1. Загальні положення
1.1. В рамках цієї Політики під персональною інформацією Користувача розуміються:

1.1.1. Персональна інформація, яку Користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання Сервісів, включаючи персональні дані Користувача. Обов'язкова для надання Послуг інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.

1.1.2. Дані, які автоматично передаються сервісам Сайту в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, дані файлів cookie, інформація про браузер Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до сервісів), технічні характеристики обладнання і програмного забезпечення, що використовуються Користувачем, дата і час доступу до сервісів, адреси запитуваних сторінок і інша подібна інформація.

1.1.3. Інша інформація про Користувача, обробка якої передбачена Угодою про використання Сайту.

1.1.4. Справжня Політика конфіденційності застосовується лише до Сайту https://www.cedral.world/uk-ua/sidings/, не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на Сайті https: // www.cedral.world/uk-ua/sidings/

2. Цілі обробки персональних даних користувачів
2.1. Сайт збирає і зберігає тільки ту персональну інформацію, яка необхідна для надання сервісів або виконання угод і договорів з Користувачем, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов'язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законом терміну.

2.2. Персональну інформацію Користувача Сайт обробляє в наступних цілях:

2.2.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Сайті проводиться з метою обробки Запиту від Користувача на надання йому технічної та інформаційної консультації про товари, представлених на сайті.

2.2.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту.

2.2.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробку запитів і заявок від Користувача.

2.2.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.

2.2.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

2.2.6. Повідомлення Користувача Сайту про отримання Запиту на зворотний зв'язок, за допомогою надсилання електронного листа на вказану електронну адресу та смс повідомлення на вказаний номер телефону.

2.2.7. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням Сайту.

2.2.8. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

2.2.9. Здійснення інформаційної та технічної консультації Користувача про товари розміщені на сайті компанії.

3. Умови обробки персональної інформації користувачів і її передачі третім особам

3.1. Сайт зберігає персональну інформацію користувачів відповідно до внутрішніх регламентів конкретних сервісів.

3.2. Відносно персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб. При використанні окремих сервісів Користувач погоджується з тим, що певна частина його персональної інформації стає загальнодоступною.

3.3. Правовласник сайту (ТДВ «Сініат») має право доручити обробку персональних даних третій особі (Дилерові; call-центром по роботі з клієнтами) за згодою Клієнта, на підставі укладеного з цією третьою особою (Дилером; call-центром по роботі з клієнтами) договору. В цьому випадку правовласник повинен на договірній основі зобов'язати третю особу, яка здійснює обробку персональних даних за дорученням правовласника, дотримуватися принципів і правила обробки персональних даних, передбачені Законом «Про персональні дані» та цією Політикою конфіденційності персональних даних відвідувачів сайту ТДВ «Сініат»
3.4. Передача даних і тексту Запиту від Користувача третій особі (Дилерові; call-центру по роботі з клієнтами) необхідна для надання Користувачеві достовірної, актуальної та своєчасної інформації про товар, його вартість, терміни поставки і наявності на складі за місцезнаходженням Користувача або в найближчій точці реалізації товару.
3.5. Передача передбачена українським або іншим відповідним законодавством в рамках встановленої законодавством процедури.
3.6. У разі продажу Сайту до набувача переходять всі зобов'язання по дотриманню умов цієї Політики стосовно отриманої їм персональної інформації.
3.7. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів. Обробка персональних даних користувачів здійснюється відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" (Документ 2297-VI, чинний, поточна редакція - від 30.01.2018, підстава - 2168-VIII)
3.8. При втраті або розголошення персональних даних Адміністрація Сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
3.9. Адміністрація Сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
3.10. Адміністрація Сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.


4. Зобов'язання сторін
4.1. Користувач зобов'язаний:
4.1.1. Надати інформацію про персональні дані при складанні Запиту на консультацію по телефону та електронною поштою, необхідну для здійснення даного сервісу з боку правовласника сайту (ТДВ «Сініат»)
4.2. Адміністрація Сайту зобов'язана:
4.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у цій Політиці конфіденційності.
4.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком передбачених цією Політикою конфіденційності.
4.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
4.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

5. Відповідальність сторін
5.1. Адміністрація Сайту, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України.
5.2. У разі втрати або розголошення конфіденційної інформації Адміністрація Сайту не несе відповідальності, якщо дана конфіденційна інформація:
5.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
5.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією Сайту.
5.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.


6. Вирішення спорів
6.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем Сайту і Адміністрацією Сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору).
6.2. Одержувач претензії протягом 21 календарного дня з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
6.3. При не досягненні угоди суперечка буде передана на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства України.
6.4. До цієї Політиці конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією Сайту застосовується чинне законодавство України.

7. Додаткові умови
7.1. Адміністрація Сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.
7.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
7.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти на адресу cedral.ua@etexgroup.com.
7.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою: https://www.cedral.world/uk-ua/privacy-policy/