Serviceskjema

For at vi skal kunne yte deg riktig service raskest mulig, MÅ registrering av reklamasjonen foregå via formularet nedenfor og den nevnte dokumentasjon vedlegges (faktura, foto etc.). Det er kun på denne måten vi kan love deg en korrekt og effektiv behandling.

Vi anbefaler at du leser våre garantibestemmelser før du fyller ut og sender inn reklamasjonsskjema.

Garantibestemmelser Tak
Garantibestemmelser Fasade

Etex Nordic A/S leverer flere millioner kvadratmeter tak- og fasadeprodukter hvert år, som sjeldent medfører reklamasjoner. 
For at vi kan behandle din henvendelse korrekt og finne historikken på saken, trenger vi mest mulig detaljerte opplysninger fra sakens start, slik at du får en rask og korrekt tilbakemelding.

Det blir sendt en svarmail i løpet av få sekunder, når skjemaet er korrekt utfylt.

På forhånd takk.

CEDRAL

Cedral_Ventilation.png

Ventilasjonen er alltid loddrett, d.v.s. at det alltid må være et luftinntak nederst og et uttak øverst. Der ventilasjonen brytes av vinduer eller elementer på fasaden må det etableres luftinn- og -uttak over og under. Les mer i Cedral Lap monteringsanvisning og Cedral Click monteringsanvisning

Bølgeplater

Roofing_Ventilation.png

Luften ledes inn under takflaten på samme måte ved utnyttede og ikke utnyttede tak. Les mer i Ivarcem monteringsanvisning

Før du sender inn en klage, vil vi be deg om å sjekke retningslinjer for ventilasjon.

Mine opplysninger

Complaint type
I am

BYGGEPLASS INFORMASJON / MONTERINGSTED

FORHANDLER INFORMASJON

INSTALLATØR INFORMASJON

ENTREPRENØR INFORMASJON

Architect information

Produkt informasjon