Sju steg för att åstadkomma en framgångsrik montering

Sju steg för att åstadkomma en framgångsrik montering

1. Opbevaring

Förvara pallen på en plan yta, till exempel på asfalt eller liknande. Om detta inte är möjligt kan du lägga ut en presenning på en plan yta och sedan placera pallen på presenningen.

 • Avlägsna transportemballaget. Dock inte folien mellan panelerna.

 • Ställ en låg bock eller liknande ovanpå panelerna.

 • Täck över panelerna med en tät presenning.

Se i Cedrals monteringsanvisning eller vår Tips &Tricks broschyr

Sju steg för att åstadkomma en framgångsrik montering

2. Hantering

Cedral paneler bärs alltid på högkant Vid eventuell omlastning av Cedral Click packas panelerna not mot not samt spont mot spont och medföljande folie mellan skiften.

Cedrals monteringsanvisning

Sju steg för att åstadkomma en framgångsrik montering

3. Planering

Förbered ditt arbete för ett lyckat resultat:

 • Kontrollera om bygglov eller bygganmälan krävs.

 • Nyttja vårt beräkningsprogram i länken nedan.

 • Tag del av monteringsvägledningen.

 • Säkerställ rätt tillbehör till dina verktyg.

Sju steg för att åstadkomma en framgångsrik montering

4. Implementering

Vi rekommenderar att du använder lämpliga verktyg för kapning och borrning av Cedral fasadpaneler.

Sticksåg: blad med hårdmetalltänder av typ Bosch T141HM

Cirkelsåg/Kap- och gersåg: sågklinga avsedd för fibercement.

I samtliga fall ska sågning och borrning ske på en torr plats och panelen måste understödjas..

Avlägsna såg- och borrdamm under hela monteringsprocessen.

Sju steg för att åstadkomma en framgångsrik montering

5. Underkonstruktion

Cedrals paneler måste fästas med vertikala träreglar (behandlade med konserveringsmedel och plana på två sidor) med bredd på åtminstone 50 mm (platsberoende), med ett största avstånd på 600 mm längs upphöjningen. Cedrals plankor ska fästas med åtminstone tre träreglar: om endast två används kan avståndet mellan dem minskas till 400 mm.

Ett klart hålrum på minst 30 mm ska tillhandahållas bakom Cedrals plankor med en 10 mm kontinuerlig öppning i bas och huvud samt i fönsters och dörrars huvud och karmar.

De vertikala träläkten har en dimension av minst 28x70 mm.

Det maximala avståndet mellan träläkten är 600 mm.

Se Cedrals monteringsanvisning

Sju steg för att åstadkomma en framgångsrik montering

6. Ventilation

För att säkerställa en fullgod ventilation använd träläkt min. 28x70 mm. Sörj för ett övre utsläpp på 10-15 mm - Använd sockelsäkring med perforeringsgrad min. 50%.

Se Cedrals monteringsanvisning

Sju steg för att åstadkomma en framgångsrik montering

7. Montering

Efter montage av underkonstruktion monteras PE-folie (Cedral Click) . I nästa steg monteras profiler i följande ordning:

 1. Sockelsäkring
 2. Ytter- och innerhörn
 3. Startprofil / Bärprofil
 4. Eventuella profiler vid fönster och dörrar
 5. Montering av Cedral panelerna kan nu påbörjas

Beställ ett kostnadsfritt varuprov för att känna själv

Att läsa produktinformation är intressant, men någon gång vill du förmodligen själv uppleva känslan av materialet . Beställ ett gratis varuprov av din favoritkulör och struktur för att fatta ett beslut enklare. Detta blir ditt första steg mot din nya fasad.

Beställ ett kostnadsfritt varuprov här

Request a free sample of cladding

Beställ ett gratis varuprov

Nyfiken på effekten av Cedral fasadbeklädnad? Begär ditt gratis prov!

Hitta en återförsäljare

Letar du efter en kunnig montör eller distributör för dina fasadbeklädnader? Se vårt nätverk av återförsäljare/montörer för att hitta en i ditt disktrikt.