Vanliga frågor

 1. VILKEN GARANTI GÄLLER FÖR CEDRAL FASADPANELER?
  Cedral fasadpaneler har en produktgaranti på 15 år, men en betydligt längre livslängd (mer än 50 år).

 2. KAN CEDRAL FASADPANELER MÅLAS OM?
  Ja, såklart kan Cedral paneler målas om. Fabrikslackeringen är utförd med en akrylatbaserad färg.

 3. VAD GÖR JAG OM EN CEDRAL-PANEL SKADAS?
  Vid mindre skador kan ommålning räcka, vid större skador kan det krävas att panelerna byts ut.

 4. KAN CEDRAL PANEL BRINNA?
  Nej, Cedral paneler är brandklassade som icke brännbara. Brandklass A2-S1,d0.

 5. ÄR CEDRAL PANELEN ISOLERANDE?
  Ja och nej, fasadpanelen som alltid monteras ventilerad ger ett yttre skydd mot väder och vind, vilket också påverkar inomhusklimatet på ett positivt sätt. Panelen är i sig inte ett isolermaterial.

 6. VAD ÄR CEDRAL FASADPANELER TILLVERKADE AV?
  Cedral paneler är tillverkade av fibercement.
  Fibercement består av sand, cement, vatten och cellulosa.
  Panelerna är fabrikslackerade med en akrylatfärg.

 7. HUR LÄNGE HÅLLER CEDRAL?
  Cedral panelerna består av fibercement som har en beräknad livslängd på mer än 50 år.

 8. ÄR CEDRAL ETT MILJÖVÄNLIGT MATERIAL?
  Etex-koncernen strävar efter att minska sin miljöpåverkan.
  För att göra detta arbetar vi med olika program för att kontinuerligt förbättra våra processer och uppfylla de senaste miljökraven.
  Till exempel transporteras mer än 80 procent av de råmaterial som används vid vår tillverkningsanläggning på inre vattenvägar för att minska vår klimatpåverkan och antalet lastbilar på vägarna.

 9. VIKLA ÄR FÖRDELARNA MED CEDRAL JÄMFÖRT MED ANDRA FASADMATERIAL?
  Alla material har sina starka sidor. Cedral som monteras som en ventilerad fasad - har lång livslängd, minimalt underhåll - ruttnar inte och ger ett bra inomhusklimat. Cedral är dessutom ett icke brännbart material.

 10. VILKET UNDERHÅLL KRÄVER CEDRAL?
  Cedral panelen kan rengöras med mildare rengöringsmedel som därefter sköljs rent med vatten. Förekommer algpåväxt kan detta borttagas med algbortttagningsmedel enligt tillverkarens anvisningar.
  Rengöring med högtryckstvätt skall undvikas.

 11. FINNS PROFILERNA I SAMMA KULÖR SOM CEDRAL PANELERNA?
  Ja, profilerna finns i kulörer som harmonierar med panelerna.

 12. KAN JAG FÖRVARA CEDRAL PANELERNA UTOMHUS?
  Ja, enligt våra anvisningar kring förvaring och hantering, se vår Tips & Tricks broschyr.

 13. KAN MAN MONTERA CEDRAL PANEL SOM PLANK/STAKET?
  Ja, om man skall bygga ett plank är det viktigt att båda sidor är täckta och konstruktionen är ventilerad. Viktigt är att toppen skall täckas med typ krönplåt för bibehållen ventilation. Cedral panel lämpar sig ej till staket.

 14. HUR BEARBETAR JAG CEDRAL?
  Det finns ett brett tillbehörssortiment till dina verktyg som är avsedda för bearbetning utav fibercement.
  För att kapa panelerna används oftast en kap- och gersåg.
  För en eventuell hakning i panelen använder vi en sticksåg med sticksågsblad anpassat för fibercement.
  Vid berabetning av Cedral paneler är det alltid viktigt att avlägsna damm.

 15. VAD INNEBÄR EN VENTILERAD FASAD?
  En fullgod ventilerad fasad består av luft som kan komma in och luft som kan komma ut utan att brytas på sin väg - med andra ord så ska det finnas ett inlopp längst ned på fasaden och ett utlopp högst upp på fasaden. Beroende på ditt montage som kan vara liggande eller stående hänvisar vi vidare till våra monteringsanvisningar.

 16. VAR KAN JAG KÖPA CEDRAL?
  Cedral köper du genom din lokala byggvaruhandel. Eftersom det finns många olika varianter och kulörer är panelerna ofta en beställningsvara.
  Du hittar en lista över våra återförsäljare på vår webbplats www.cedral.world Klicka på länken för att hitta en återförsäljare nära dig.

Ytterligare frågor

Ytterligare frågor
Map to find the dealer for Cedral Facade

Hitta en återförsäljare

Hitta en återförsäljare

Hitta en återförsäljare

Letar du efter en kunnig montör eller återförsäljare som kan utföra arbetet med din fasadbeklädnad? Se vårt nätverk av återförsäljare/montörer för att finna en i ditt distrikt.

Hitta en återförsäljare

Letar du efter en kunnig montör eller distributör för dina fasadbeklädnader? Se vårt nätverk av återförsäljare/montörer för att hitta en i ditt disktrikt.