Sju steg för ett lyckat montage

1. Förvaring

1. Förvaring

1. Förvaring

Förvara produkten horisontellt på ett jämnt underlag. Skydda panelerna mot vädret med hjälp av en presenning eller förvara dem på en torr plats.

2. Hantering

2. Hantering

2. Hantering

Fasadpanelerna ska bäras av två personer, som håller dem i kanten.

När du transporterar Cedral Click på pall ska fasadpanelerna placeras spont mot spont och not mot not.

3. Planering

3. Planering

3. Planering

Förbered ditt arbete för ett lyckat resultat:

  • Kontrollera om bygglov eller bygganmälan krävs.
  • Nyttja vårt beräkningsprogram i länken nedan.
  • Tag del av monteringsvägledningen.
  • Säkerställ rätt tillbehör till dina verktyg.

 

4. Bearbetning

4. Bearbetning

4. Bearbetning

Vi rekommenderar att du använder lämpliga verktyg för kapning och borrning av Cedral fasadpaneler.

Sticksåg: blad med hårdmetalltänder av typ Bosch 141HM

Cirkelsåg*/Kap- och gersåg: sågklinga avsedd för fibercement.

I samtliga fall ska sågning och borrning ske på en torr plats och panelen måste understödjas..

Avlägsna omedelbart såg- och borrdamm.

 

5. Underkonstruktion

5. Underkonstruktion

5. Underkonstruktion

De vertikala träläkten har en dimension av minst 28x70 mm.

Det maximala avståndet mellan träläkten är 600 mm.

 

6. Ventilation

6. Ventilation

6. Ventilation

För att säkerställa en fullgod ventilation använd träläkt min. 28x70 mm. Sörj för ett övre utsläpp på ca. 10-15 mm - Används sockelsäkring skall genomsläppligheten vara minst 50%.

7. Montering

7. Montering

7. Montering

Efter montage av underkonstruktion monteras PE-folie (Cedral Click) . I nästa steg monteras profiler i följande ordning:

  1. Sockelsäkring
  2. Ytter- och innerhörn
  3. Startprofil / Bärprofil
  4. Montering påbörjas

 

Map to find the dealer for Cedral Facade

Hitta en återförsäljare

Hitta en återförsäljare

Hitta en återförsäljare

Letar du efter en kunnig montör eller återförsäljare som kan utföra arbetet med din fasadbeklädnad? Se vårt nätverk av återförsäljare/montörer för att finna en i ditt distrikt.

Hitta en återförsäljare

Letar du efter en kunnig montör eller distributör för dina fasadbeklädnader? Se vårt nätverk av återförsäljare/montörer för att hitta en i ditt disktrikt.