Byggskivor

Duripanel®

Duripanel®

Duripanel®

Duripanel® en universalbyggskiva som består av 70% Portlandcement och 30% trä. Vid tillverkningen av Duripanel används en teknik som kapslar in träspånen i en ”cementficka”. På så sätt får skivan en bra kombination av träets styrka och cementens brandskydd. Duripanel är beige och har raka kanter. Kan appliceras både interiört och exteriört skyddat men ej direktexponerad av nederbörd.

FÖRDELAR

 • Beständig mot röta och svamp
 • Minimalt underhåll
 • Kan målas med alkalibeständig färg
 • Miljövänlig

Windpanel Standard

Windpanel Standard

Windpanel Standard

Windpanel Standard är en effektiv vindspärr för ventilerade fasadkonstruktioner. Skivan är en kalciumsilikatskiva. Skivan karakteriseras av låg vikt och obetydlig reaktion på fukt- och temperaturvariationer. Dessutom har den ett mycket lågt Z-värde och är lätt att bearbeta. Windpanel standard är den perfekta vindspärren till lätta konstruktioner av trä, stål och aluminium. Skivskarvarna kan tejpas med Windpanel Tape. Då uppnår man en fullständigt vindtät konstruktion. Windpanel Standard är beige och har raka kanter.

FÖRDELAR

 • Lätt och stark
 • Icke brännbar
 • Beständig mot röta och svamp, samt skadedjur
 • Oorganisk
 • Diffusionsöppen
 • Vind- och väderbeständig
 • Slagfast och formstabil
 • Lätt att bearbeta
 • Snabb att montera
 • Kan exponeras i upp till tre månader

Windpanel Premium

Windpanel Premium

Windpanel Premium

Windpanel Premium är en effektiv vindspärr för ventilerade fasadkonstruktioner. Skivan är en kalciumsilikatskiva med en hydrofoberad yta. Skivan karakteriseras av låg vikt och obetydlig reaktion på fukt- och temperaturvariationer. Dessutom har den en mycket vattenavvisande yta och är lätt att bearbeta. Windpanel Premium är den perfekta vindspärren till lätta konstruktioner av trä, stål och aluminium. Skivskarvarna kan tejpas med Windpanel Tape. Då uppnår man en fullständigt vind- och vattentät konstruktion. Windpanel Premium är beige och har raka kanter.

FÖRDELAR

 • Lätt och stark
 • Icke brännbar
 • Beständig mot röta och svamp, samt skadedjur
 • Oorganisk
 • Diffusionsöppen
 • Vind- och väderbeständig
 • Vattenavvisande yta
 • Slagfast och formstabil
 • Lätt att bearbeta
 • Snabb att montera
 • Kan exponeras i upp till tolv månader (exponeringstid över tre månader förutsätter att alla skarvar tejpas)

Eter Board HD

Eter Board HD

Eter Board HD

Eter Board HD är en stark fibercementbaserad byggskiva som fördelaktigt används för målningsbehandling efter montage. Byggskivan har raka kanter. Brandklassificering av materialet är A2-s1,d0, obrännbart material.

FÖRDELAR

 • Icke brännbar (A2-s1, d0)
 • Goda ljudisolerande egenskaper
 • Väderbeständig
 • Vattenbeständig (används endast lodrät vid utvändig montering)
 • Beständig mot levande organismer (röta, bakterier, insekter, skadedjur osv.)
 • Kemiskt beständig
 • Miljövänlig, släpper inte ut några farliga gaser
 • Stark, fast skiva
 • Frostbeständig

Hitta en återförsäljare

Letar du efter en kunnig montör eller distributör för dina fasadbeklädnader? Se vårt nätverk av återförsäljare/montörer för att hitta en i ditt disktrikt.