En Cedralfasad är mer kostnadseffektiv än man tror

Cedral paneler kan vara dyrare per styck än andra material, men man måste jämföra priset/m2 för att få en korrekt bild över kostnaden. Man ska också ta hänsyn till den långa förväntade livslängden och de låga underhållskostnaderna för att kunna konstatera att Cedral är ett prisvärt alternativ. Låt oss beräkna vad du kan spara.

Jämför nettoytan som panelen faktiskt täcker istället för bruttoytan

För att beräkna ditt fasadprojekts totala kostnad måste du sammanställa vad som behövs till ditt projekt. Detta beror såklart på vilken yta du ska täcka. Låt oss jämföra Cedral Lap med en annan fasadpanel som bara är 1 cm smalare:

Cedral Lap: 360 cm lång och 19 cm bred

 • Bruttoyta: 3,6x0,19=0,684m2
 • Nettoyta 3 cm överlapp: 3,6x(0,19-0,03)=0,576

Annat material: 360 cm långt och 18 cm bred

 • Bruttoyta: 3,6x0,18=0,684m2
 • Nettoyta 3 cm överlapp: 3,6x(0,18-0,03)=0,54m2 

Du behöver färre paneler om du väljer Cedral Lap

Skillnaden i exemplet ser liten ut men när vi gör en jämförelse på ett hus med en fasadyta på 100 m2. Så ser man skillnaden lite tydligare.

 • Cedral Lap: 0,576 m2/panel= 173,6 paneler. Till 100 m2 (1,736 paneler/m2)
 • Den smalare produkten:0,54 m2/panel= 185,2. Paneler till 100 m2 ( 1,85 paneler/m2)

Slutsats: Cedral Lap täcker drygt 6% mer än den 1 cm smalare produkten. Jämför därför m2 priset och inte styckpriset.

Andra kostnader att ta hänsyn till

Krävs det fler paneler för samma yta så ökar även kostnaden för infästningar och i många fall kommer även monteringen ta längre tid.

Du ska även tänka långsiktigt när du gör ditt materialval. Underhållskostnader kan bli en stor del av kostnaden under fasadens livscykel.Förutom kostnader för färg,rengöringsmedel mm så ska inte arbetstiden för underhållet glömmas bort.

Med en Cedral fibercementpanel väljer man en fasad som kräver ett minimalt underhåll och har en lång livslängd. Cedral är en investering som betalar sig genom sin långa livslängd och ett minimalt underhåll.

Beräkna dom faktiska kostnaderna för ditt fasadprojekt

Denna formel hjälper dig med att beräkna  prisskillnaden mellan Cedral Lap och en panel som täcker 1 cm mindre.

 • (XXX): Fasadytan I m2
 • (YYY): Antal Cedral paneler m2x1,736
 • (ZZZ): Den smalare panelen  m2x1,852
 • (AA,AA): Cedral Lap pris/st
 • (BB,BB): Den smalare panelen pris/st

Cedral Lap: 1,736paneler/m2x(XXX)m2 = (YYY)paneler x (AA,AA)kr/panel = ?? Kr.

Smalare panelen: 1,852paneler/m2x(XXX)m2 = (ZZZ) paneler x(BB,BB)kr/panel = ?? Kr.

Fördelarna med en Cedral fibercement fasad

Naturligtvis är det mer än priset som är viktigt. Kvalite och service har också en viktig roll. Dessa faktorer gör Cedral till det rätta valet.

 • Kulörer och ytstruktur

Cedral finns i 29 stycken olika UV-resistenta kulörer och som alternativ till trästruktur finns även Cedral med en slät yta I de flesta kulörerna. Möjligheten ges att få en egen stil och en personlig fasad med de olika ytorna.

 • Stabilitet

Cedral Lap och Cedral Click fibercementpaneler är 10 respektive 12 mm tjocka, vilka är 2mm tjockare än de flesta andra fiberscementpaneler som erbjuds på marknaden och gör dom därför mer formstabila.

 • Infästning och kantförsegling

Vi erbjuder skruvar i samma kulörer som Cedralpanelerna finns I för en eventuellt synlig infästning. Kantfärgen för sågade ytor finns också I Cedralpanelens samtliga kulörer. Kantfärgen är endast avsedd för sågade ytor. Det är inget krav att kantfärgen ska användas utav garantimässiga orsaker. Den används av estetiska skäl vid behov oftast på mörkare kulörer.

 • Service

Du kan beställa Cedral varuprover här för att uppleva Cedral själv.Vi utbildar montörer och erbjuder teknisk support via telefon för att säkerställa en perfekt fasad.

 • Hållbarhet och underhåll

Cedral paneler är tillverkade av fibercement, ett tåligt material som kan hålla en livstid. Cedral panel spricker ej och är tåliga mot fukt och mögel och ruttnar därmed inte. För att hålla din fasad som ny, kan det räcka att tvätta den med ett milt rengöringsmedel och vatten. Cedral panelen kräver inte underhåll med träskyddsmedel eller färg.

Hitta en återförsäljare

Letar du efter en kunnig montör eller distributör för dina fasadbeklädnader? Se vårt nätverk av återförsäljare/montörer för att hitta en i ditt disktrikt.