Så här använder du Cedrals fasadberäknare

Cedral Sidings Calculator

Välj utseende

Det första steget är att välja produkttyp och ytstruktur

Cedral Sidings Calculator

Välj produkttyp

Välj produkttyp och yta . Produktutbudet kan variera på våra olika marknader. Inte alla produkter är tillgängliga på alla marknader

Cedral Sidings Calculator

Välj montagesätt

Välj om montaget av Cedral ska vara liggande eller stående.

Om liggande Cedral Lap väljs kommer ytterligare alternativ att visas på nästa sida om 30 mm överlappning (standard vindpåverkan) eller 40 mm överlappning (hög vindpåverkan). Om du har frågor kan du kontakta vår teknikavdelning här.

Vid val av stående Cedral Lap medför detta ett utseende som en lockpanel, i detta montagesätt kommer yttre panelen (locket) att skruvas med en synlig skruv lackerad i panelens kulör. Inga andra stående montagesätt vertikala mönster kan för nuvarande inte beräknas i detta program.

Cedral Sidings Calculator

Välj kulör

Välj din favoritkulör för ditt kommande Cedralprojekt

Cedral Sidings Calculator

Ange höjd, bredd och antal väggar och gavlar

När du har anget denna information kommer beräknaren ta fram antalet erforderliga paneler, profiler, infästningar och skyddsfolie m.m. för vald produkttyp.

Profiler beräknas per löpande längd.

Glöm inte att spara!

Cedral Sidings Calculator

Ange höjd, bredd och antal för fönster och dörrar

Dessa uppgifter medför att beräknaren kan ta fram fasadens nettoyta för att erhålla rätt mängd paneler, profiler, infästningar m.m.. Dessa uppgifter är viktiga för att få en så bra beräkning som möjligt.

Profiler för fönster och dörrar beräknas utan skarv så långt det är möjligt (max 300 cm)

Glöm inte att spara!

Cedral Sidings Calculator

Ange yttre och inre hörnprofiler samt eventuella kantprofiler

Beräknaren klarar inte av att mängda dessa profiler från de tidigare angivna. Dessa måste anges manuellt.

Beräknaren kommer automatiskt att specificera rätt profil för vald produkttyp.

OBS! Detta gäller endast för hörn/kantprofiler på huvudfasaden. Beräknaren har redan specificerat alla erforderliga profiler runt fönster och dörrar, dessa ska inte repeteras på nytt!

Tänk på att hörnprofiler och kantprofiler anges per löpande längd och skarvens placerings tas inte hänsyn till. Dessa profiler är 300 cm i längd.

Cedral Sidings Calculator

Sammanställning och alternativ för att begära offert

Den beräknade mängden har ökats med 10% för spill.

Resultatet bör kontrolleras, om användaren önskar redigera några angivna uppgifter kan det göras genom att helt enkelt klicka på den lilla pilen i uppskattningsfältets högra hörn. Sammanställningen uppdateras automatiskt när redigeringen är utförd.

Tack vare Cedrals beräknare kan du enkelt få en första uppskattning av materialåtgång för ditt kommande projekt. Allt du behöver göra är att ange några få, enkla mått.

Testa beräknaren nu!

Hitta en återförsäljare

Letar du efter en kunnig montör eller distributör för dina fasadbeklädnader? Se vårt nätverk av återförsäljare/montörer för att hitta en i ditt disktrikt.