Noteikumi un nosacījumi

Noteikumi un nosacījumi

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi un nosacījumi

Šī ir UAB „Eternit Baltic“ (uzņēmuma reģistrācijas numurs 110579290; uzņēmums, kura juridiskā adrese (un adrese saziņai saistībā ar šo tīmekļvietni) ir J. Dalinkevičiaus g. 2H, Naujoji Akmenė, LT-85118 Akmenės r. tīmekļvietne.

Saturs un informācija (“Saturs”), ko šajā tīmekļvietnē sniedz UAB „Eternit Baltic”, ir paredzēta tikai kā vispārīgi norādījumi. Lai gan saturs ir sagatavots rūpīgi, UAB „Eternit Baltic”negarantē tā precizitāti un neatbild par satura kļūdām, izlaidumiem vai neprecizitātēm. Ja vēlaties paļauties uz saturu, tas ir patstāvīgi jāpārbauda.

Uzņēmums UAB „Eternit Baltic”, Ltd atļauj jums apskatīt vai lejupielādēt vienu tīmekļvietnes materiāla kopiju personālajā datorā (tikai jūsu personīgai lietošanai vai nekomerciālas izpētes nolūkā ar nosacījumu, ka iekļaujat šādu paziņojumu par autortiesībām: “Autortiesības 2000, UAB „Eternit Baltic”,. Visas tiesības aizsargātas.” Jebkādi īpaši noteikumi par noteiktas programmatūras un citu tīmekļvietnes elementu lietošanu var būt iekļauti konkrētās tīmekļvietnes sadaļās vai konkrētā attiecīgās vietnes lapā un tie šajos Noteikumos un nosacījumos ir iekļauti ar norādi).

Šīs tīmekļvietnes saturu un dizainu aizsargā autortiesības (un/vai citas intelektuālā īpašuma tiesības), kas pieder uzņēmumam UAB „Eternit Baltic”, vai tiek izmantotas saskaņā ar trešo personu autortiesību īpašnieku licenci. Satura izmantošana, kas nav skaidri atļauta šajos Noteikumos un nosacījumos, var pārkāpt attiecīgās intelektuālā īpašuma tiesības. Ja pārkāpjat jebkuru no šiem noteikumiem un nosacījumiem, jūsu atļauja izmantot saturu automātiski tiek anulēta un jums nekavējoties ir jāiznīcina visas kopijas, ko esat izveidojis no jebkuras satura daļas. UAB „Eternit Baltic”, patur tiesības šādos apstākļos rīkoties tā, kā uzskata to par piemērotu.

Izņemot iepriekšminēto, neveiksiet turpmāk minētās darbības un neļausiet nevienai citai personai:

  1. reproducēt, publicēt, pārraidīt, darīt zināmu, izplatīt, lejupielādēt, mainīt, tulkot, papildināt, dzēst, noņemt vai manipulēt ar saturu, šo tīmekļvietni vai jebkuru tās daļu; un
  2. tieši vai netieši mēģināt pilnībā vai daļēji izplatīt, iejaukties vai grozīt saturu vai šo tīmekļvietni.

Šī tīmekļvietne var būt saistīta ar citām vietnēm. Uzņēmums UAB „Eternit Baltic”, neatbild par šādu saistīto tīmekļvietņu saturu vai precizitāti, kā arī neatbalsta to. Izmantojot šādas saistītās vietnes, uzņematies risku, un uz to lietojumu attiecas saistīto vietņu lietošanas noteikumi un nosacījumi.

Jebkurai personai, kura vēlas izveidot saiti uz šo tīmekļvietni, ir jāsaņem UAB „Eternit Baltic”,. iepriekšēja rakstveida atļauja.

(Šajā tīmekļvietnē izmantotās prečzīmes ir uzņēmuma Etex S.A. un tā meitasuzņēmumu vai trešo personu licences devēju prečzīmes.)

Šī tīmekļvietne darbojas saskaņā ar Lietuvas likumiem. Lietuvas tiesām ir ekskluzīva jurisdikcija risināt jebkādus strīdus, kas varētu rasties saistībā ar šīs vietnes izmantošanu. Šajā nolūkā neatsaucami piekrītat pakļauties Lietuvas tiesu jurisdikcijai un neatsaucami atsakāties no jebkādiem iebildumiem pret jebkādu prasību vai tiesvedību šajās tiesās, kā arī jebkādiem apgalvojumiem, ka šāda prasība vai tiesvedība ir ierosināta apgrūtinošā veidā. Tomēr UAB „Eternit Baltic”, tik un tā ir tiesības uzsākt tiesvedību pret lietotājiem ārvalstīs un/vai izpildīt tiesas spriedumus par rīkojumiem pret viņiem attiecīgajā teritorijā.

UAB „Eternit Baltic”, neuzņemas nekādu atbildību un saistības, ja saturs un/vai tīmekļvietne neatbilst ārpus Lietuvas esošas teritorijas jurisdikcijas likumiem.

ŠĪ TĪMEKĻVIETNE IR PIEEJAMA PUBLISKAI APSKATEI, PAMATOJOTIES UZ TO, KA UZŅĒMUMS UAB „Eternit Baltic”, IZSLĒDZ JEBKĀDU ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMU, KAS JEBKĀDĀ VEIDĀ VARĒTU RASTIES, IZMANTOJOT ŠO TĪMEKĻVIETNI VAI PAĻAUJOTIES UZ TAJĀ SNIEGTO SATURU. ŠAJĀ PAZIŅOJUMĀ NOTEIKTIE IEROBEŽOJUMI ATTIECAS UZ LĪGUMA PĀRKĀPUMIEM, NOLAIDĪBU, NEATĻAUTĀM DARBĪBĀM VAI CITIEM GADĪJUMIEM. TOS SASKAŅĀ AR LIKUMDOŠANAS AKTIEM PIEMĒRO PILNĀ APJOMĀ.