Brannklassifiseringer forklart
16.03.2021
Brannklassifiseringer forklart
Hos Cedral inser vi betydelsen av att förstå byggmaterialens egenskaper och funktioner när de specificeras för ditt projekt. Med byggprodukters brännbarhet som en viktig fokuspunkt under specifikationsfasen har Cedral ett långvarigt åtagande att säkerställa att våra fasadmaterial av fibercement helt uppfyller klassificeringen för prestandan vid brandpåverkan A2-s1, d0 enligt EN 13501-1:2018.