BIM izmantošana, izvēloties plāksnītes

BIM izmantošana, izvēloties plāksnītes

Būvniecības nozarē BIM pašlaik ir moderns un bieži lietots termins. BIM jeb „Būvju informācijas modelēšana” sniedz iespēju jebkuru būvi vispirms uzbūvēt virtuāli, izstrādājot 3D būves modeli. BIM modeļos objekti ir saistīti arī ar tehnisko specifikāciju datiem.

BIM nav tikai vienkāršs 3D modelis. Tas ir integrēts process, kas dod iespēju būvniecības profesionāļiem digitāli projektēt, attīstīt un testēt būvi, kā arī pirms būvniecības sākuma izlabot iespējamās kļūdas projektā. Modelēšanas procesā tiek izmantoti koordinēti, uzticami dati, lai īstenotu novatoriskus projektus, iegūtu augstas precizitātes attēlojumus un uzlabotu saziņu, kā arī modelētu reālo izpildījumu ar mērķi gūt labāku priekšstatu par galvenajiem faktoriem, piemēram, izmaksām, plānošanu, optimālu materiālu izmantošanu un ietekmi uz vidi. Šī procesa galvenais elements ir novatoriskais virtuālais 3D būves modelis.

Digitalizācija

Turpinās nozares digitalizācija, lai būvniecībā iesaistīto partneru sadarbību padarītu vienkāršāku un tā kļūtu ciešāka. Izmantojot BIM, ideālajā variantā jau pašā būvniecības procesa sākumā tiek iesaistītas visas ieinteresētās puses atšķirībā no tradicionālā būvniecības procesa, kas sākas ar to, ka galvenā persona izvēlas arhitektu, pēc neilga laika tiek izraudzīts būvkonstrukciju projektēšanas inženieris, vēl pēc kāda laika tiek nolīgts darbuzņēmējs un apakšuzņēmēji un par objekta apsaimniekošanu atbildīgās personas tiek izvēlētas tikai tad, kad ir veikti visi iepriekšējie pasākumi.

Arī Cedral strādā saskaņā ar šo novatorisko metodi un dara visu, lai ieviestu BIM savos projektos. Cedral ir izveidojis BIM tiešsaistes rīku, kas ir pieejams Cedral vietnē. Arhitekti var izmantot šo pakalpojumu, lai lejupielādētu visu mūsu plāksnīšu CAD rasējumus un specifikācijas. Pieejamie rasējumi ir saderīgi ar dažādām programmatūrām: AutoCAD, Revit, IFC, Arkey/Adomi with ASD un Drawing Exchange Format.

Vēlaties uzzināt vairāk? Plašāka informācija ir pieejama vietnē www.Cedral.be/bim.

Kādas viļņotās loksnes jūsu jumtam der vislabāk?