BIMi kasutamine plaatide puhul

In the construction world, BIM has become a trendy, frequently used term. BIM stands for ‘Building Information Modelling’, which creates a digital 3D-model and virtual rendering of a building. BIM models consist of objects linked to data on, among others, technical specifications.

And yet BIM goes beyond a mere 3D model. It’s an integrated process that allows construction professionals to digitally design, develop, test and correct a project – where needed – before it’s built. Throughout the process, coordinated, reliable data are used to achieve innovative projects, display high-precision renderings to improve communication, and simulate actual performance aimed at gaining better insights on key factors such as costs, planning, optimal use of materials and environmental impact. A smart, virtual 3D model of the construction project is a key component of this process. 

Digitaliseerimine

Tööstuse digitaliseerimine lihtsustab ja tugevdab jätkuvalt koostööd ehituspartnerite vahel. BIMi ideaalne ehitusprotsess algab kõigi asjassepuutuvate osapoolte ühekorraga kaasamisega, erinevalt tavapärasest kronoloogilisel korraldusel põhinevast ehitusprotsessist, mis algab juhipoolse arhitekti määramisega, millele järgneb peagi stabiilsusinseneri määramine ning töövõtjate ja alltöövõtjate määramine, rajatiste haldamise eest vastutavad isikud valitakse alles siis, kui eelmised sammud on lõpule viidud.

Cedral tegutseb samuti selle uuendusliku meetodi alusel ja on oma projektides täielikult pühendunud BIMi rakendamisele. Cedrali veebilehel on kättesaadav veebipõhine BIM-teenus. Arhitektid saavad selle teenuse abil alla laadida CAD-joonistusi ja andmeid kõigi saadavalolevate plaatide kohta. Joonistused on kasutamiseks saadaval erinevates tarkvaraprogrammides: AutoCAD, Revit, IFC, Arkey / Adomi with ASD ja Drawing Exchange Format.