BIMi kasutamine plaatide puhul

Ehitusmaailmas on BIM kasutamine muutunud trendikaks ja on ajaga aina rohkem kasutesele võetud. BIM tähistab ehitise modelleerimist, mis loob hoone 3D virtuaalse vaate. BIM koosneb objektidest, mis on ühendatud muu hulgas tehniliste kirjeldustega. See on integreeritud protsess, mis voimaldab ehitusspetsialistidel projekti vajadusel enne ehitamist digitaalselt kavandada, arendada, katsetada ja parandada. Kogu protsessi vältel kasutatakse uuenduslike projektide saavutamiseks koordineeritud ja usaldusväärset andmebaasi, kuvatakse ülitäpseid renderdusi. Eesmärk on saada parem ülevaade peamistest teguritest, nagu kulud, planeerimine, materjalide optimaalne kasutamine ja keskkonnamõju.

Digitaliseerimine

Tööstuse digitaliseerimine lihtsustab ja tugevdab jätkuvalt koostööd ehituspartnerite vahel. BIMi ideaalne ehitusprotsess algab kõigi asjassepuutuvate osapoolte ühekorraga kaasamisega, erinevalt tavapärasest kronoloogilisel korraldusel põhinevast ehitusprotsessist, mis algab juhipoolse arhitekti määramisega, millele järgneb peagi stabiilsusinseneri määramine ning töövõtjate ja alltöövõtjate määramine, rajatiste haldamise eest vastutavad isikud valitakse alles siis, kui eelmised sammud on lõpule viidud.

Cedral tegutseb samuti selle uuendusliku meetodi alusel ja on oma projektides täielikult pühendunud BIMi rakendamisele. Cedrali veebilehel on kättesaadav veebipõhine BIM-teenus. Arhitektid saavad selle teenuse abil alla laadida CAD-joonistusi ja andmeid kõigi saadavalolevate plaatide kohta. Joonistused on kasutamiseks saadaval erinevates tarkvaraprogrammides: AutoCAD, Revit, IFC, Arkey / Adomi with ASD ja Drawing Exchange Format.