Vanliga frågor

 1. VILKEN GARANTI GÄLLER FÖR CEDRAL FASADPANELER?

Cedral fasadpaneler har en garanti på 10 år, men en betydligt längre livslängd (mer än 50 år).

 

 1. KAN CEDRAL FASADPANELER MÅLAS OM?

Om du vill ändra färgen på dina fasadpaneler efter några år så finns det effektiva lösningar för att ge färgade vattbrädor ett nytt lager akrylfärg.

Vid behov kan du läsa våra monteringsvägledningar för att ta reda på hur det ska göras och vilken färg vi rekommenderar.

 

 1. VAD GÖR JAG OM EN CEDRAL-PANEL SKADAS?

Om en panel utsätts för en stöt efter montering finns det två möjliga lösningar:

– Om märket är litet (mindre än några få millimeter) finns det reparationsfärg du kan använda för att dölja skadan.

– Om märket är omfattande (mer än några få millimeter) har vi effektiva ersättningslösningar för facadpaneler.

 

 1. VILKEN BRANDRESISTENS HAR CEDRAL?

Cedral facadpaneler är icke brännbara och sprider inte eld (A2-klassificering, s1-d0).

 

 1. ÄR DE ETT ISOLERINGSMATERIAL?

Cedral fasadpaneler är inte isolerande i sig.

För att få en isolering som uppfyller kraven måste du montera isoleringsmaterial bakom facadpanelen.

Du kan söka statligt bidrag för detta kompletta system, inklusive Cedrals tekniskt godkända facadpaneler.

 

 1. VAD ÄR CEDRAL FASADPANELER TILLVERKADE AV?

Cedral facadpaneler är tillverkade av fibercement.

Detta material består av cement, vatten och cellulosafiber.

Därför är Cedral facadpaneler motståndskraftiga mot röta (okänsliga mot mögel och bakterier), samt mot alla slags väderförhållanden (regn, vind, snö, UV-strålning osv.) och icke brännbara.

 

 1. HUR LÄNGE HÅLLER CEDRAL?

Cedral fasadpaneler består av fibercement, vilket är särskilt stabilt över tid, med en beräknad livslängd på mer än 50 år.

 

 1. ÄR DET ETT MILJÖVÄNLIGT MATERIAL?

Etex-koncernen strävar efter att minska sin miljöpåverkan.

För att göra detta arbetar vi med olika program för att kontinuerligt förbättra våra processer och uppfylla de senaste miljökraven.

Till exempel transporteras mer än 80 procent av de råmaterial som används vid vår tillverkningsanläggning på inre vattenvägar för att minska vår klimatpåverkan och antalet lastbilar på vägarna.

 

 1. VILKA ÄR FÖRDELARNA MED CEDRAL JÄMFÖRT MED TÄTNINGSMEDEL?

Cedral facadpaneler för ventilerade fasader (minst 2 cm luftspalt bakom vattbrädorna) gör att dina husväggar kan andas på ett naturligt sätt. Tack vare isoleringsmaterialet och den ventilerade luftspalten finns det ingen risk för kondens i väggarna eftersom vattenångan kan avdunsta.

 

 

 1. VILKET UNDERHÅLL KRÄVER CEDRAL?

Det är enkelt att ta hand om Cedral fasadpaneler jämfört med andra material: vid lättare nedsmutsning, rengör med ett milt hushållsrengöringsmedel eller en tvållösning. Skölj därefter med rent vatten.

Inget behov för årlig behandling eller ommålning vartannat år.

 

 1. VILKEN ÄR SKILLNADEN JÄMFÖRT MED PVC?

Cedral fasadpaneler varken expanderar eller krymper och är mer motståndskraftiga och därmed mer stabila över tid.

Dessutom innebär Cedrals A2-klassificering att de inte sprider eld.

 

 1. VILKA ÄR SKILLNADERNA JÄMFÖRT MED ANDRA FACADPANELER AV FIBERCEMENT?

Cedral är tjockare (10 mm), vilket gör panelerna mer stöttåliga.

Cedrals tioåriga garanti ger också dig sinnesfrid och minimalt underhåll.

Eftersom Cedral fasadpaneler är 190 mm breda krävs det upp till tio paneler färre per 100 kvadratmeter.

 

 1. ÄR PROFILERNA AV SAMMA FÄRG SOM FASADPANELERNA?

Ja, profilerna är tillgängliga i samtliga färger (förutom betsad).

 

 1. EFTER 10 ÅR, KAN JAG MÅLA OM CEDRAL I EN ANNAN FÄRG?

Ja. Du bör dock kontakta vår tekniska avdelning för att ta reda på hur du ska gå tillväga.

 

 1. KAN JAG FÖRVARA FASADPANELERNA UTOMHUS?

Nej.

 

 1. MÅSTE MAN PLACERA ETT ISOLERINGSMATERIAL BAKOM CEDRAL?

Ja.

 

 1. HUR RENGÖR JAG CEDRAL?

Cedral kan rengöras med rent vatten.

Vid lättare smuts, rengör med ett milt hushållsrengöringsmedel eller en tvållösning och skölj med rent vatten.

 

 1. HUR KAPAR JAG CEDRAL?

Vi rekommenderar att du använder lämpliga verktyg för att kapa Cedral fasadpaneler.

Cirkelsåg: blad med hårdmetalltänder av Bosch T141 HM-typ

Handhållen cirkelsåg: blad med diamanttandning för sågning i fibercement

I samtliga fall ska sågning och borrning ske på en torr plats och panelen måste stödjas.

Det är viktigt att du omedelbart avlägsnar sågnings- och borrningsdamm.

 

 1. HUR BERÄKNAR JAG HUR MÅNGA FASADPANELER JAG BEHÖVER?

 

 1. HUR MYCKET KOSTAR CEDRAL PER KVADRATMETER?

 

 1. HUR MYCKET KOSTAR DET ATT ANLITA EN MONTÖR ATT MONTERA CEDRAL?

 

 1. ÄR DET NÖDVÄNDIGT ATT MÅLA DE KAPADE KANTERNA?

 

 1. VAD GÖR JAG OM DET FINNS REPOR PÅ MINA CEDRAL-PANELER?

 

 1. VILKA GARANTIER ERBJUDER CEDRAL?

 

 1. VILKA RAL-FÄRGER MOTSVARAR BÄST CEDRAL-FÄRGERNA?

 

 1. VILKEN BRANDKLASSIFICERING HAR PRODUKTERNA?

 

 1. HUR TJOCKA ÄR CEDRAL-PANELERNA?

Cedral Lap-panelerna är 10 mm tjocka och Cedral Click-panelerna är 12 mm tjocka

 

 1. HUR MYCKET VÄGER CEDRAL PER KVADRATMETER?

 

 

 1. HUR LÅNGA ÄR CEDRAL FASADPANELER?

Cedral fasadpaneler är 3 600 mm långa.

 

 1. VARFÖR MÅSTE JAG LÄMNA EN ÖPPNING LÄNGS UPP PÅ VÄGGEN?

 

 1. VARFÖR MÅSTE MAN VENTILERA?

 

 1. VAR KAN JAG KÖPA CEDRAL?

Du hittar en lista över våra distributörer på vår webbplats www.cedral.world Klicka på länken för att hitta en distributör nära dig.

Hitta en återförsäljare

Hitta en återförsäljare

Letar du efter en kunnig montör eller distributör som kan utföra arbetet med din fasadbeklädnad? Se vårt nätverk av återförsäljare/montörer för att finna en i ditt distrikt.

Beställ ett varuprov

Request a free sample of cladding

Beställ ett varuprov

Planerar du att bygga ditt drömhem? Eller renovera ditt befintliga hem? Med Cedral kan du välja mellan ett brett urval av färger och tillbehör. Med hjälp av våra många designalternativ kan du skapa en personlig finish. Beställ ett varuprov för att se själv.

Hitta en återförsäljare

Letar du efter en kunnig montör eller distributör för dina fasadbeklädnader? Se vårt nätverk av återförsäljare/montörer för att hitta en i ditt disktrikt.

För mer information