Majaomanik küsib, mis saab siis, kui katusega peaks juhtuma õnnetus?

Ekspertidele kirjutas kahtlev majaomanik, kes muretseb uue katuse kestvuse pärast ja küsib, mis saab siis, kui katusega peaks juhtuma õnnetus? Lugeja päringule vastab Bestor Grupp AS ja Cedral esindaja Mario Vent. corrugated sheets storage Vaevalt süveneb keegi majakatust vahetades kuigi tõsiselt garantiitingimustesse. 25 aastat garantiid – rääkimata 50 aastast – tundub liiga kauge tulevikuna, et mõelda renoveerimistöö käigus juba katusegarantii peale. Ometi peaks seda tegema, sest eri katusematerjalide tootjate garantiitingimused varieeruvad oluliselt.

Vähesed loevad keerukalt sõnastatud ja enda alla pikki lehekülgi võtvatest garantiitingimustest välja, millised kulud garantiiga täpselt kaetakse. Kes ent on võtnud vaevaks asja põhjalikumalt uurida, võib ehmuda, kuivõrd oluliselt erinevad katusetootjate garantiitingimused. Näiteks ei hõlma plekk-katuse müüjate garantii katuselehtede või muu materjali vahetamisega seotud otseste või kaudsete kulude hüvitamist. Samuti ei sisalda plekk-katuste garantii uute katusepaanide või muu materjali paigaldamise töid ega nendega seotud muude tööde maksumuse kompenseerimist. Kuna nimelt tööraha on oluline väljaminek, millega keegi pole katuse garantiiajal naljalt arvestanud, tasub seda teada juba katusekattematerjali valikul. Teadaolevalt on plekk-katused korrosioonitundlikud, seega ei kehti garantii merelises kliimas.

Siinse suurima kivikatusetootja garantiitingimustes omakorda seisab, et kõik kulud, mis on seotud kahjustunud katusekivide väljavahetamisega, sealhulgas paigaldustöö maksumus, kaetakse kõigest kahe aasta jooksul pärast katuse müüki. Kui müügist on möödas rohkem kui kaks aastat, siis transpordi- ja paigalduskulusid ei kaeta.

Enamasti ei hüvita ükski katusetootja praagist tekkinud muid kahjusid. Näiteks kui lekkinud katuse tõttu on saanud kahjustada soojustus või siseviimistlus, on neid remondikulusid üsna keeruline katusetootjalt sisse nõuda. Selliste kahjude vastu aitab kõige paremini katuse korrapärane kontroll ja hooldus – nii on probleemidele võimalik jälile jõuda juba enne suuremaid lekkeid.

Leedu eterniidi 30-aastane materjali kvaliteediga seotud garantii ning 5-aastane värvigarantii katavad kõikvõimalikud garantiiga seotud kulud, k.a tööraha, mis hõlmab 60–70% katusevahetuse maksumusest. Ühtlasi ei nõua eterniitkatuste valmistaja Cedral, mille ametlik maaletooja Eestis on Bestor Grupp AS, perioodilist ülevaatust ja hooldust ning reklamatsiooni summa ei vähene aastatega.